Kategoria: Wydarzenia

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 serdecznie zaprasza wolskich Seniorów

na warsztaty plastyczne

 LETNIE KWIATY Z KREPINY

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług dozoru w dwóch obiektach przy ul. J. Bema 91 i przy Alei „Solidarności” 102 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

____________________________________________________________________________________________________________________

Kategoria: Wydarzenia

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. m. st. Warszawa rozpoczęło realizację  usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

 

Kategoria: Wydarzenia

22 maja 2022 r. o godz. 17.00 Fundacja Partytura organizuje w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85  imprezę słowno-muzyczną pt. "CZAS TANGA, CZAS FOKSTROTA". 

Kategoria: Wydarzenia

Zapraszamy do składania wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al. „Solidarności” 102 wejście B od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00.

Strona 1 z 86  » »|