Kategoria: Wydarzenia

Kategoria: Rodzina i dziecko

IMG_1023.jpg
Mając na uwadze  pozytywne doświadczenia z lat ubiegłych, w okresie lipiec -wrzesień 2019 r. Zespół Asystentów  Rodziny po raz czwarty realizował projekt  "Aktywne Lato ".
W ramach niego rodziny objęte wsparciem asystentów miały okazję wziąć udział w różnorodnych atrakcjach.

Kategoria: Inne

UWAGA!
Dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

W związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 ogłaszamy dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II: 16 października 2019 r. – 31 października 2019 r.
Moduł II to realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych.
Wnioski można składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z jakich innych form wsparcia można skorzystać w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;
Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.
Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
•    konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
•    konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Program jest współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej informacji: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl

 «  Strona 2 z 93  » »|