Kategoria: Poradnictwo

restrukturyzacja-strona-glowna-rodzina.jpg

Miasto Stołeczne Warszawa już od dłuższego czasu podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu zaległości czynszowych oraz na rzecz zmniejszenia zagrożenia utraty tytułu prawnego do lokalu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Nowym instrumentem pomocy dla osób w lokalach mieszkalnych jest restrukturyzacja zadłużenia.

wniosek o restrukturyzację zadłużenia do złożenia w ZGN Wola

więcej informacji: http://sprawylokalowe.um.warszawa.pl/

Kategoria: Poradnictwo

Kategoria: Wydarzenia

Przemoc-karmi-sie-milczeniem.jpg

W obecnej sytuacji osoby doznające przemocy domowej znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji pozostając
w miejscu zamieszkania ze swoimi oprawcami. Miasto Stołeczne Warszawa stale zapewnia pomoc osobom doświadczającymi przemocy, oczywiście z zachowaniem odpowiednich procedur wynikających z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce.

Informacja Prasowa

szczegółowe informacje: http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/

 «  Strona 3 z 106  » »|