Kategoria: Wydarzenia

Święta Wielkanocne w polskiej tradycji to szczególny czas wspólnego, rodzinnego biesiadowania. W obecnej sytuacji epidemicznej jest ono niemożliwe. Nie wszyscy będziemy mogli spędzić święta razem, ale ciągle możemy pomóc innym, sprawić, by ich Święta były piękniejsze. Dlatego we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce już po raz drugi przygotowaliśmy dla mieszkańców stolicy świąteczną akcję „Warszawskie śniadanie wielkanocne z dostawą”.

Założeniem akcji jest dotarcie z tradycyjnym świątecznym śniadaniem oraz drobnymi upominkami do osób starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Cała akcja organizowana jest w ścisłym reżimie sanitarnym.

 Zadzwoń, jeśli potrzebujesz paczki 

Od 22 do 31 marca, od godziny 9.00 do 17.00, pod numerem telefonu 517 989 649 można zgłaszać adresy, pod które wolontariusze mają dostarczyć paczki. Paczki trafią do potrzebujących w Niedzielę Wielkanocną - 4 kwietnia, o poranku.

 Zostań wolontariuszem 

Jeśli chcesz pomóc, dysponujesz wolnym czasem i możesz podarować go innym, zgłoś się do współorganizacji akcji.

Zgłoszenia do wolontariatu można dokonać poprzez stronę Ochotnicy Warszawscy. Pomoc jest potrzebna przy:

•    kompletowaniu i pakowaniu paczek świątecznych – zapraszamy wszystkie osoby, które mają ukończone minimum 14 lat.

•    dostarczaniu paczek pod wskazane adresy 4 kwietnia – poszukiwane osoby z własnym środkiem transportu.

 Potrzebujemy około 100 wolontariuszy do pakowania i 300 do rozwożenia paczek. Zapisy trwają.

 Nie masz czasu, ale chcesz pomóc? 

Możesz wesprzeć akcję poprzez przekazanie produktów lub propozycję innej formy pomocy – wyślij maila.  

Co będzie w paczce?

Paczki dla mieszkańców wolontariusze będą dostarczać w Niedzielę Wielkanocną - 4 kwietnia. Paczki będą zawierać:

  • tradycyjne śniadanie: biały barszcz lub żurek, 2 jajka na twardo w zabarwionych skorupkach, porcja wędlin oraz ciasta,
  • życzenia dla mieszkańców,
  • słodycze,
  • drobne upominki.

 Szczegóły akcji można na bieżąco śledzić na FB Fundacji Wolne Miejsce.

Kategoria: Wydarzenia

Jeżeli masz zadłużenie  w lokalu komunalnym na Woli

- skorzystaj z wyjątkowej szansy umorzenia części Twojego zadłużenia !!!

Do Programu Restrukturyzacji mogą przystąpić osoby, które:

*posiadały  zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.;

*złożą w ZGN Wola wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie do dnia 29.06.2021 r.;

*podpiszą z ZGN Wola umowę restrukturyzacji zadłużenia.

Do restrukturyzacji mogą przystąpić również osoby, których zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. jest objęte umową ratalną lub umową o odroczeniu terminu płatności, a wówczas w zależności od wyboru wariantu restrukturyzacji uzyskają umorzenie 40% lub 60% dotychczas niespłaconej wartości tych umów.

 

Formy restrukturyzacji - do wyboru zależnie od sytuacji lub decyzji dłużnika:

*spłata jednorazowa 40% zadłużenia i umorzenie 60% zadłużenia,

*spłata w ratach 60% zadłużenia i umorzenie 40% zadłużenia.

 

Dodatkowe korzyści z udziału w Programie Restrukturyzacji:

* już od dnia złożenia wniosku wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę;

* po zawarciu umowy zawieszenie prowadzonej przez komornika egzekucji pieniężnej;

* po zawarciu umowy zawieszenie postępowania o eksmisję z lokalu - po uprzednim okazaniu w Dziale Windykacji ZGN Wola kopii złożonego  wniosku o ponowny najem w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90.

* po zawarciu umowy i realizowaniu jej przez co najmniej 3 miesiące możliwość  ubiegania się w ww. Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola o przywrócenie umowy najmu lokalu (o ile powodem wypowiedzenia poprzedniej umowy było zadłużenie lokalu).

* dłużnicy solidarni (współlokatorzy) po spłaceniu 60% tzw. swojej części długu uzyskują zwolnienie z pozostałej części długu; Przykład: 1 rodzic i 2 dzieciodpowiadają solidarnie za zadłużenie w wysokości 9.000 zł. Na każde z ww. dzieci przypadać będzie dług 3.000 zł (9.000 : 3) i każde po spłaceniu 60% tego swojego długu, tj. 1.800 zł, zostanie zwolnione z konieczności udziału w spłacie reszty długu. Każde z tych dzieci zatem poprzez spłatę 1.800 zł, czyli 20% całości długu, uzyskuje zwolnienie od spłaty reszty długu, tj. 7.200 zł, czyli z 80% ciążącego na każdym z nich długu solidarnego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

* dziedziczenie umowy- w przypadku śmierci dłużnika –  jego spadkobiercy w terminie do 12 m-cy od daty śmierci dłużnika mogą złożyć wniosek o kontynuowanie umowy restrukturyzacyjnej zawartej ze zmarłym dłużnikiem. 

Formularz wniosku o restrukturyzację zadłużenia dostępny jest:

* na stronie internetowej Zakładu pod adresem: www.zgnwola.waw.pl ,

* w siedzibie ZGN Wola pod adresem: ul. J. Bema 70, Dział Windykacji, oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców ZGN Wola (Ciołka 33, Nowolipki 16, Ogrodowa 28/30 , Wawelberga 15). 

Wypełniony wniosek można złożyć:

* osobiście lub za pośrednictwem poczty w ww. lokalizacjach ZGN, w których można pobrać formularze,

* przesyłając skan wypełnionego wniosku e-mailem na adres:  kancelaria@zgnwola.waw.pl

Dodatkowe informacje

Zadzwoń na numer: 723-247-386. Wyślij na ten numer sms-a lub adres kancelaria@zgnwola.waw.pl

e-maila o treści:      imię, nazwisko, adres lokalu, tel. kontaktowy + hasło "restrukturyzacja"   

- odpiszemy lub oddzwonimy, pomożemy, odpowiemy na pytania, udzielimy wszelkich dodatkowych informacji. 

Wejdź w dorosłe życie bez długów swoich rodziców !!!

Weź udział w Programie Restrukturyzacji

- termin składania wniosków upływa 29 czerwca 2021r. 

Jeżeli po ukończeniu 18 roku życia mieszkałaś/mieszkałeś w lokalu komunalnym razem z rodzicami,  a Twoi rodzice mają zadłużenie czynszowe, to zgodnie z prawem za to zadłużenie odpowiadasz razem z nimi na zasadach odpowiedzialności solidarnej ogólnej, czyli do pełnej wartości tych długów.

Wychodząc na przeciw trudnej sytuacji finansowej młodzieży Rada m.st. Warszawy wprowadziła w 2019 roku Program Restrukturyzacji tego rodzaju zadłużenia, zgodnie
z którym na bardzo korzystnych warunkach finansowych osoby współmieszkające mogą od ciężaru takich długów się uwolnić.

 Przykład:

W czasie, w którym mając ukończone 18 lat mieszkałaś/eś z rodzicami oraz siostrą powstało zadłużenie 10.000 zł. Na zasadach ogólnych każda z ww. czterech osób odpowiada do wysokości 10.000 zł, czyli w przypadku egzekucji komorniczej dług ten zostanie pokryty z dochodów tej osoby, z której ze względu na jej możliwości finansowe komornik będzie mógł najszybciej go ściągnąć - może się zatem zdarzyć, że dług ten spłacisz tylko Ty !!!

Jeżeli weźmiesz udział w Programie Restrukturyzacji, będziesz spłacać dług na zasadach "dłużnika solidarnego zdefiniowanego w tym Programie". Wówczas Twoja spłata tego długu będzie wyglądała następująco:

1) za zadłużenie w kwocie 10.000 zł odpowiadają 4 osoby, a zatem wartość długu, który

     przypada na Ciebie w Programie Restrukturyzacji wyniesie:

     10.000 zł : 4 = 2.500 zł

2) będziesz zobowiązana/y do spłaty w ratach 60% tej Twojej części zadłużenia, tj.:

       2.500 zł x 60% = 1.500 zł

    i po spłacie zostaniesz zwolniony z obowiązku spłaty pozostałego długu, tj. 8.500 zł.

 Podsumowując, jeżeli weźmiesz udział w Programie Restrukturyzacji, to spłacając w ratach 1.500 zł zostaniesz zwolniona/y z obowiązku spłaty reszty długu, tj. 8.500 zł !!!

 Okres spłaty ww. Twojego długu w ratach możemy ustalić nawet na 10 lat !!!

 Wykorzystaj tę wyjątkową szansę !!!

Nie zaczynaj dorosłego życia od problemów z komornikami !!! 

Zadzwoń na numer: 723-247-386. Wyślij na ten numer sms-a lub na adres kancelaria@zgnwola.waw.pl e-maila o treści:

          imię, nazwisko, adres lokalu, tel. kontaktowy + hasło "restrukturyzacja"    

- odpiszemy lub oddzwonimy, pomożemy, odpowiemy na pytania, udzielimy wszelkich dodatkowych informacji o ww. Programie Restrukturyzacji.

Poinformuj o ww. Programie swoich znajomych !!!

Informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie: http://www.zgnwola.waw.pl

 

 

Kategoria: Wydarzenia

KLUB „RODZINA NA 102”

 Jeżeli bycie tatą to dla Ciebie ważne wyzwanie …

Chcesz w roli ojca czuć się pewniej i spokojniej …

Zależy Ci na nawiązaniu/utrzymaniu dobrej relacji ze swoim dzieckiem …

zapraszamy Cię do wzięcia udziału w warsztatach 

"BYĆ OJCEM"

realizowanych w formie online

O czym będziemy rozmawiać na zajęciach:

Co to znaczy - „dobra relacja”?

Przekonania na temat ojcostwa i co z nich wynika;

Relacje z matką dziecka - w jaki sposób wpływają na ojcowską relację z dzieckiem;

Potrzeby Twoje i Twojego dziecka;

Rozwijanie umiejętności komunikowania się z dzieckiem;

O co chodzi z tym ojcowskim autorytetem?

Uczucia - jak sobie z nimi radzić, jak wspierać dziecko w ich wyrażaniu;

Sukcesy - dziecka i ojca – wspólna praca!

Cykl 8 dwugodzinnych BEZPŁATNYCH spotkańw czwartki
                        
Termin realizacji : 18.03-06.05.2021r. godz. 17.00-19.00     

Na czym polega warsztat?
Warsztat ma charakter zamkniętej grupy spotkaniowej, zapraszamy na 8 spotkań w grupie ojców. Forma warsztatu to dyskusje przeplatane ćwiczeniami, doświadczeniami proponowanymi przez prowadzących, w których udział umożliwia inne spojrzenie na samego siebie i swój sposób myślenia oraz funkcjonowania.

TELEFONICZNE ZAPISY NA WARSZTATY:   TEL. (22) 427 63 76;  723 247 794                   Klub powstał w ramach programu promowania świadomego i aktywnego rodzicielstwa          w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy, mieszczącym się przy Al. Solidarności 102

ZAPRASZAMY

 «  Strona 3 z 116  » »|