Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy

Wyroznienie_Bialek_Wstazki-2015.jpg

Centrum Praw Kobiet i fundacja „Porozumienie Bez barier” Jolanty Kwaśniewskiej organizują VI edycję konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2015.

Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza  obecnie ogólnopolską  kontrolę nt. „Pomocy osobom dotkniętym przemocą  w rodzinie” w ramach której przy współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowane zostały anonimowe ankiety mające na celu zbadanie skuteczności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy przez instytucje do tego zobowiązane.

Ankieta skierowana jest do osób doświadczających przemocy oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Zachęcamy do udziału w badaniu, którego wyniki posłużą pogłębionej diagnozie badanego zagadnienia.

Ankiety dostępne są na stronie internetowej Niebieskiej Linii i Najwyższej Izby Kontroli pod adresem: 

http://www.niebieskalinia.pl/badania/kontrola-nik

Kategoria: Zdrowie psychiczne

WCZP_dzien_otwarty.png

10 października w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Kasprzaka 17 odbędzie się Dzień Otwarty w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

 

 

Szczegółowy program poznasz klikając na plakat.

Informacje o działalności Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego na stronie http://www.wolski.med.pl/

 

 «  Strona 94 z 106  » »|