Rodziny z dziećmi to jeden z głównych obszarów zainteresowania i troski Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Z myślą o nich pracownicy - na przestrzeni ostatnich 10 lat - opracowali i wdrożyli programy wsparcia i pomocy, różnorodne pod względem celu, czasu trwania, form i metod pracy oraz potrzeb odbiorców.

W ofercie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie pomoc znajdą zarówno młodzi, nabierający dopiero doświadczenia rodzice, jak i ci, którzy chcą się doskonalić, bo doświadczyli już niepowodzeń wychowawczych, borykali się z różnymi trudnościami, powielali nieskuteczne wzory wychowawcze. Programy zostały opracowane wspólnie z rodzinami, dlatego odpowiadają na rzeczywiste potrzeby zarówno rodzin pełnych jak i rodziców samotnych, rodzin małych jak i wielodzietnych. Udział w naszych programach pomoże rozwinąć umiejętności rodzicielskie i zdobyć wiedzę potrzebną w procesie wychowania, wzmocni więzi rodzinne, rozwinie umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych dzieci oraz ich potrzeb, a także konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się bez agresji.

Osoby i rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi mają możliwość pokonania  trudności poprzez: 

  • skorzystanie z poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, rodzinnego
  • podjęcie współpracy z asystentem rodziny
  • udział w warsztatach umiejętności wychowawczych
  • udział w jednym z programów dla rodzin
  • skorzystanie z mediacji,

Oferta jest bezpłatna (bez względu na dochód), a udział dobrowolny. Wyjątkiem od zasady dobrowolności jest podejrzenie zagrożenia zdrowia i życia któregoś z członków rodziny, w tym szczególnie dzieci. Wtedy pracownicy podejmują działania interwencyjne. 
Z programów wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Dzielnicy Wola. Należy zgłosić się do Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie naszego Ośrodka, przy ul. Karolkowej 58a,                  Tel. 22/632 01 25 lub do rejonowego pracownika socjalnego.   

 

 ..........................................................................................................................................................................................

Kategoria: Rodzina i dziecko

Wyklad-3-12-2018.jpg
Serdecznie zapraszamy na Wykład dla rodziców nastolatków i specjalistów pracujących z młodzieżą i rodzicami pt. „Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży - czy na pewno moda?” w dniu 03.12.2018 (poniedziałek) godz. 16.30 - 18.45 w Klubie „ Rodzina na 102” Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS Wola al. Solidarności 102 tel. 22 427 63 76

Kategoria: Rodzina i dziecko

Zawsze-pomocni-2018--5.jpg
Z dumą i radością informujemy, że Zespół Asystentów Rodziny otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego - "Zawsze Pomocni", przyznawane dla wyróżniających sie pracowników i instytucji pomocy i aktywnej integracji na Mazowszu.
W tym roku wyróżnienia otrzymały osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kategoria: Rodzina i dziecko

PART_1538148936731_4.jpg

W dniach 8 i 22 września br. rodziny objęte wsparciem OPS uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do "Miasteczka z Dzikiego Zachodu" położonego w Runowie koło Piaseczna.

Strona 1 z 18  » »|