Rodziny z dziećmi to jeden z głównych obszarów zainteresowania i troski Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Z myślą o nich pracownicy - na przestrzeni ostatnich 10 lat - opracowali i wdrożyli programy wsparcia i pomocy, różnorodne pod względem celu, czasu trwania, form i metod pracy oraz potrzeb odbiorców.

W ofercie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie pomoc znajdą zarówno młodzi, nabierający dopiero doświadczenia rodzice, jak i ci, którzy chcą się doskonalić, bo doświadczyli już niepowodzeń wychowawczych, borykali się z różnymi trudnościami, powielali nieskuteczne wzory wychowawcze. Programy zostały opracowane wspólnie z rodzinami, dlatego odpowiadają na rzeczywiste potrzeby zarówno rodzin pełnych jak i rodziców samotnych, rodzin małych jak i wielodzietnych. Udział w naszych programach pomoże rozwinąć umiejętności rodzicielskie i zdobyć wiedzę potrzebną w procesie wychowania, wzmocni więzi rodzinne, rozwinie umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych dzieci oraz ich potrzeb, a także konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się bez agresji.

Osoby i rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi mają możliwość pokonania  trudności poprzez: 

  • skorzystanie z poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, rodzinnego
  • podjęcie współpracy z asystentem rodziny
  • udział w warsztatach umiejętności wychowawczych
  • udział w jednym z programów dla rodzin
  • skorzystanie z mediacji,

Oferta jest bezpłatna (bez względu na dochód), a udział dobrowolny. Wyjątkiem od zasady dobrowolności jest podejrzenie zagrożenia zdrowia i życia któregoś z członków rodziny, w tym szczególnie dzieci. Wtedy pracownicy podejmują działania interwencyjne. 
Z programów wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Dzielnicy Wola. Należy zgłosić się do Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie naszego Ośrodka, przy ul. Karolkowej 58a,                  Tel. 22/632 01 25 lub do rejonowego pracownika socjalnego.   

 

 ..........................................................................................................................................................................................

Kategoria: Rodzina i dziecko

20191206_165749.jpg
W okresie jesienno - zimowym zespół asystentów rodziny zorganizował edukacyjne wycieczki dla rodzin z dziećmi.

Kategoria: Rodzina i dziecko

Kategoria: Rodzina i dziecko

IMG_1023.jpg
Mając na uwadze  pozytywne doświadczenia z lat ubiegłych, w okresie lipiec -wrzesień 2019 r. Zespół Asystentów  Rodziny po raz czwarty realizował projekt  "Aktywne Lato ".
W ramach niego rodziny objęte wsparciem asystentów miały okazję wziąć udział w różnorodnych atrakcjach.

Strona 1 z 24  » »|