Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna jest sposobem  rozwiązywania konfliktu, w którym bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia. Tak więc mediacja ma  charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.


Mediacje prowadzone w Ośrodku są bezpłatne. Skorzystać z nich mogą osoby korzystające z pomocy Ośrodka. Najczęściej dotyczą spraw wychowawczych i opieki nad dziećmi a także zakresu korzystania z mieszkania, wnoszenia opłat mieszkaniowych itp.