Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo psychologiczne i rodzinne udzielane jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin udzielamy w formie:

  • poradnictwa psychologicznego, obejmującego relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków;
  • poradnictwa pedagogicznego, obejmującego wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic-dziecko,
  • wspomaganie rozwoju dziecka;
  • edukacji dot. potrzeb, faz rozwojowych dziecka
  • informacji o możliwościach, uprawnieniach, formach i miejscach wspierania rodziny
  • podejmowania działań, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest bezpłatnie, bez względu na posiadany dochód .