Programy dla rodzin

 1. Maminki – środowiskowy program wsparcia i pomocy dla mam adresowany jest do rodzin, w których kobiety znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, przyczyniającej się do powstania przemocy w rodzinie i problemów opiekuńczo – wychowawczych. Program realizowany jest w tut. Ośrodku od 2008 roku, przy czym w każdym kolejnym roku rozpoczynana jest nowa edycja , w której uczestniczy  nowa grupa kobiet. Program jest poddawany ewaluacji, a jej wyniki wykorzystywane są przy opracowaniu edycji w kolejnych latach. W czasie programu uczestniczki nabywają wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowej realizacji funkcji rodzicielskich oraz prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Mają okazję do wymiany doświadczeń z innymi kobietami znajdującymi się w podobnej sytuacji. Zajęcia prowadzone są metodami edukacji aktywnej przy wykorzystaniu ćwiczeń stymulujących, pracy indywidualnej i zespołowej  oraz omówień i dyskusji. Program realizowany jest w różnorodnych formach : wykłady i konsultacje specjalistów, zajęcia edukacyjno-warsztatowe, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, sesje rodzinne w miejscu zamieszkania oraz spotkania integracyjne.
 2. Kobiety, które ukończyły program Maminki, a chcą korzystać ze wsparcia specjalistów oraz koleżanek z grupy  oraz doskonalić siebie i swoje umiejętności społeczne, w tym wychowawcze, mają możliwość  dalszej pracy w Programie Rozwoju Osobistego Mam (PROM) . Zajęcia prowadzone w formie grupowej odbywają się co 2 tygodnie. Kobiety mają możliwość :
  • pracować nad rozwijaniem samoświadomości,
  • przypatrzyć się własnym zachowaniom, emocjom i lepiej je zrozumieć,
  • łatwiej adaptować się do zmieniających się warunków życia,tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje,
  • podnieść poczucie własnej wartości,zwiększyć  zadowolenie w najważniejszych obszarach życia,
  • poznać swoje mocne strony, aby móc świadomie z nich korzystać,
  • poznać swoje ograniczenia, aby móc nad nimi pracować,
 3. Grupa wsparcia dla rodziców, której celem jest doskonalenie umiejętności: lepszego porozumiewania z dziećmi, towarzyszenia dzieciom w ich problemach, radzenia sobie z "trudnym" zachowaniem dzieci, stawiania dzieciom granic, pozytywnego wzmacniania dzieci, rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb ograniczeń i świadomego używania ich w kontaktach z dzieckiem. Spotkania prowadzone są w formie mieszanej: głównie - dyskusja, wymiana doświadczeń, a także miniwykład, praca w parach, grupach, odgrywanie scenek.

Programy dla rodziców z małymi dziećmi

Dla rodziców z małymi dziećmi pracownicy Ośrodka przygotowali specjalną ofertę:

 1. Program pn. „odpowiedzialna mama” adresowany do kobiet w okresie ciąży i opieki nad niemowlęciem. Prowadzony jest w czasie systematycznych wizyt specjalisty w miejscu zamieszkania rodziny. Kobiety w domowej atmosferze bezpieczeństwa i zaufania mogą korzystać ze wsparcia, w tym trudnym a jednocześnie pięknym i ważnym okresie życia. W czasie wizyt domowych oferujemy: edukację zdrowotną dla matki i dziecka, trening prawidłowego żywienia, higieny osobistej i otoczenia, pomoc we wdrożeniu zasad niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka, pomoc w rozpoznawaniu potrzeb dziecka, ich zaspokajaniu, sprawowaniu prawidłowej opieki i pielęgnacji dziecka. Pomoc kierujemy także do innych członków rodziny, dla których pojawienie się dziecka w rodzinie spowodowało zmianę dotychczasowej sytuacji, np. inne dzieci, ojcowie, dziadkowie.
 2. Warsztaty „Zabawa, mama i ja” – to cykl zajęć dla mam i małych dzieci (do 3 r.ż) Ich celem jest zdobywanie przez rodziców nowych umiejętności i sprawności, a także rozwijanie kreatywności dzieci i mam. Warsztaty mają również uświadomić rodzicom, że zabawa to nie tylko forma spędzania czasu, to bardzo ważny element w rozwoju każdego malucha, element bez którego żadne dziecko nie może się obejść, to czas budowania więzi, które są nie do przecenienia, ponieważ mają wpływ na kształtująca się osobowość i tym samym na całe życie człowieka. W czasie zajęć, mamy z dziećmi biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.