Warsztaty umiejętności wychowawczych

Warsztaty umiejętności wychowawczych to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla rodziców lub opiekunów, wykorzystujące elementy programu „Szkoła dla Rodziców”, rozwijające umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych oraz będące formą wsparcia grupowego.

Uczestnicy zajęć praktycznie uczą się jak dotrzeć do dziecka, radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami, poznają bogaty świat uczuć zarówno dziecka, jak i własny. Zajęcia te umożliwiają wypracowanie nowych sposobów postępowania z dzieckiem, także w oparciu o doświadczenia innych rodziców, pozwalają uczestnikom bliżej się poznać, co ułatwia kontakty, rozmowy o problemach i sukcesach dotyczących dzieci, wzajemne wspieranie się w pokonywaniu trudności.