W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, którego oferta  skierowana jest do mieszkańców dzielnicy Wola powyżej 60 roku życia.

OFERTA OWS:

•    zapewnienie Seniorom dziennego pobytu;
•    zajęcia w ramach Programu „Aktywny Senior”;
•    prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Seniorów;
•    zajęcia klubowe;
•    inne działania na rzecz Seniorów;

DZIENNY POBYT

Oferta OWS w części dotyczącej dziennego pobytu skierowana jest do osób częściowo lub całkowicie wycofanych z aktywności.
OWS zapewnia pobyt dzienny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 14.

W ramach pobytu dziennego Seniorzy mają możliwość:
• uczestnictwa w zajęciach usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną i psychiczną, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, klubowych, dyskusyjnych,
•    udziału w spacerach, imprezach okolicznościowych i kulturalnych,
•    aktywnego wykorzystania czasu wolnego.
a także :
•    uzyskania pomocy socjalnej,
•    korzystania z 2 posiłków (śniadania i obiadu).

Odpłatność za pobyt dzienny naliczana jest na poziomie kosztów wyżywienia w zależności od dochodu danej osoby i jej sytuacji życiowej.
Zapoznaj się z  aktualnym cennikiem usług OPS.

PROGRAM „AKTYWNY SENIOR”

Zajęcia w ramach Programu „Aktywny Senior” odbywają się w cyklach 10-tygodniowych (trzy cykle rocznie).
Obecnie w ramach Programu oferowane są następujące nieodpłatne zajęcia aktywizujące :
•    tańce w kręgu dla początkujących i zaawansowanych,
•    trening pamięci,
•    nauka języka angielskiego
•    zajęcia edukacyjne "Przyroda wokół nas" w formie- wycieczki przyrodnicze oraz wykłady
W ramach Programu organizowane są również coroczne konkursy dla wolskich Seniorów.
Konkursy przeprowadzane są w dwóch kategoriach:
•    prace wykonane samodzielnie,
•    prace wykonane wspólnie z przedstawicielem innego pokolenia;
 

PUNKT INFORMACYJNY DLA SENIORÓW

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów udziela zarówno osobiście jak i telefonicznie, głównie osobom starszym informacji przede wszystkim na temat :

•    programów aktywizacyjnych,
•    oferty opiekuńczej i usługowej,
•    ulg i uprawnień dla osób starszych;


OWS prowadzi również wśród mieszkańców dzielnicy kampanie informacyjne promujące między innymi: programy prozdrowotne, warszawskie imprezy masowe itp., poprzez umieszczanie tych informacji w gablotach zewnętrznych, przekazywanie ulotek.
W OWS można również uzyskać Informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla Seniorów „Wola dla Seniorów” opracowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.
Informator o działalności wolskich instytucji i organizacji dla Seniorów

ZAJĘCIA KLUBOWE

OWS prowadzi Klub „Kłębuszek” oraz Klub Plastyczny, które umożliwiają uczestnikom:
•    prezentację swoich umiejętności i osiągnięć,
•    wymianę doświadczeń,
•    poznanie nowych technik i wzorów,
•    poznanie osób o podobnych zainteresowaniach;
Zakres Klubu „Kłębuszek” : dziewiarstwo (szydełko, druty), haft, makrama itp.
Zakres Klubu Plastycznego: decupage, filcowanie, kartki okolicznościowe, malowanie papapieroplastyka, ceramika itp.
Spotkania każdego klubu odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Ponadto OWS prowadzi Klub Podróżnika w ramach którego wolontariusze zapraszają jego uczestników w wirtualne podróże po świecie.

Do współpracy z Ośrodkiem zapraszamy osoby, które w ramach wolontariatu chciałyby rozszerzyć ofertę kierowaną do osób starszych.


 

 

 

 

 

Kategoria: Seniorzy

Folderek.jpg
    25 października 2019 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dla Seniorów organizowanego przez Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” .

    
Tematem tegorocznego 13 konkursu była „WOLA MOJA DZIELNICA”.
Na konkurs wpłynęło 13 prac.

    W czasie uroczystego spotkania w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6 przedstawiono wyniki konkursu.

Jury w składzie:

  • Pani Elżbieta Kowalska – przedstawicielka Wolskiej rady Seniorów
  • Pani Anna Celińska – Ziarek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  • Pani Mariola Henczel – przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

    uwzględniając różnorodność technik wykorzystanych do przygotowania prac, wielość obszarów przedstawionych w pracach, oraz wysoki poziom ich wykonania postanowiło jednogłośnie nagrodzić wszystkie  prace biorące udział
w konkursie.
    
Jednocześnie jury konkursu również jednogłośnie postanowiło szczególnie wyróżnić prace:
  • Pani Barbary Brzezińskiej – Szarańskiej pn „ Pudełko” przedstawiającą najnowszą „perełkę” naszej dzielnicy – tężnię w Parku Sowińskiego;
  • Pani Teresy Długoborskiej – Garlikowskiej pn. „Okruchy Wspomnień” przedstawiającą wzruszający obraz wojennej Woli widziany oczami dziecka.

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy i upominki wręczyli:
  • Pan Wojciech Lesiuk – Burmistrz Dzielnicy-Wola m. st. Warszawy
  • Pani Anna Celińska – Ziarek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
  • Pani Bogusława Biedrzycka  - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola    m. st. Warszawy
 
    Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchania przepięknego koncertu Uczniów Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz oraz obejrzenia występu tanecznego Zespołu „Wolski Krąg” działającego w ramach Programu „Aktywny Senior” realizowanego przez Ośrodek Wsparcia dla Seniorów.
Uroczystość była też okazją do przedstawienia prezentacji obrazującej 10 – letnią pracę Ośrodka Wsparcia dla Seniorów.

    Słodki poczęstunek na zakończenie spotkania był okazją do rozmów towarzyskich oraz zapoznania się z wystawą wszystkich prac biorących udział w konkursie.

Wszystkie prace złożone do konkursu znalazły się w wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej folderku pokonkursowym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem folderu pokonkursowego zapraszamy do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30- 15:30.
 
Wszystkim Uczestnikom konkursu

gratulujemy i dziękujemy

Kategoria: Seniorzy

warsztaty-tworcze.jpg

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów serdecznie zaprasza  na organizowane w ramach Wolskich Dni Seniora warsztaty twórcze „Decoupage na podobraziach”, które odbędą się 12 października (sobota), w godzinach 11:00 -14:00,  w lokalu OWS, przy ul. Zawiszy 5.


Konieczny wcześniejszy zapis pod nr telefonu: 22 631 26 90  lub 519 833 027

Kategoria: Seniorzy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i skorzystania z oferty wydarzeń organizowanych w ramach Wolskich Dni Seniora, które odbędą się w dniach 20 września – 31 października 2019 r.

Strona 1 z 16  » »|