W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, którego oferta  skierowana jest do mieszkańców dzielnicy Wola powyżej 60 roku życia.

Obecnie, w związku z panującą pandemią wszystkie zajęcia prowadzone
w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów odbywają się z zachowaniem reżimu
i obostrzeń, wynikających z wytycznych i rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

OFERTA OWS:

•    zapewnienie Seniorom dziennego pobytu;
•    zajęcia w ramach Programu „Aktywny Senior”;
•    prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Seniorów;
•    zajęcia klubowe;
•    inne działania na rzecz Seniorów;

DZIENNY POBYT

Oferta OWS w części dotyczącej dziennego pobytu skierowana jest do osób częściowo lub całkowicie wycofanych z aktywności.
OWS zapewnia pobyt dzienny od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14.

W ramach pobytu dziennego Seniorzy mają możliwość:
• uczestnictwa w zajęciach usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną i psychiczną, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, klubowych, dyskusyjnych,
•    aktywnego wykorzystania czasu wolnego.
a także :
•    uzyskania pomocy socjalnej,
•    możliwość otrzymania obiadu.

Odpłatność za pobyt dzienny naliczana jest na poziomie kosztów wyżywienia
w zależności od dochodu danej osoby i jej sytuacji życiowej.
Zapoznaj się z  aktualnym
cennikiem usług OPS.

PROGRAM „AKTYWNY SENIOR”

Zajęcia w ramach Programu „Aktywny Senior” odbywają się w cyklach 10-tygodniowych (trzy cykle rocznie).
Obecnie są to zajęcia ONLINE i odbywają się za pomocą komunikatora
WEBEX MEETINGS.

W ramach Programu oferowane są następujące nieodpłatne zajęcia aktywizujące :
•    trening pamięci,
•    nauka języka angielskiego

W ramach Programu, dla wolskich Seniorów organizowane są również coroczne konkursy.

PUNKT INFORMACYJNY DLA SENIORÓW

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów udziela, głównie osobom starszym informacji przede wszystkim na temat :

•    programów aktywizacyjnych,
•    oferty opiekuńczej i usługowej,
•    ulg i uprawnień dla osób starszych;

Ze względu na stan pandemii w Polsce informacje te udzielane są tylko telefonicznie.
OWS prowadzi również wśród mieszkańców dzielnicy kampanie informacyjne promujące między innymi: programy prozdrowotne, warszawskie imprezy masowe itp., poprzez umieszczanie tych informacji w gablotach zewnętrznych.

O działaniach wolskich instytucji i organizacji dla Seniorów „Wola dla Seniorów” można uzyskać informację w informatorze, który został opracowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.

Link do informatora:
https://wola.waw.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wola_dla_Seniora_2019_final-1.pdf

ZAJĘCIA KLUBOWE

OWS prowadzi Klub „Kłębuszek” oraz Klub Plastyczny, które umożliwiają uczestnikom:
•    prezentację swoich umiejętności i osiągnięć,
•    wymianę doświadczeń,
•    poznanie nowych technik i wzorów,
•    poznanie osób o podobnych zainteresowaniach;
Zakres Klubu „Kłębuszek” : dziewiarstwo (szydełko, druty), haft, makrama itp.
Zakres Klubu Plastycznego: decupage, filcowanie, kartki okolicznościowe, malowanie papapieroplastyka, ceramika itp.
Spotkania każdego klubu odbywają się raz w tygodniu w godzinach :

- Klub Kłębuszek 13.30-15.00

- Klub Plastyczny 13.30-15.30