W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, którego oferta  skierowana jest do mieszkańców dzielnicy Wola powyżej 60 roku życia.

OFERTA OWS:

•    zapewnienie Seniorom dziennego pobytu;
•    zajęcia w ramach Programu „Aktywny Senior”;
•    prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Seniorów;
•    zajęcia klubowe;
•    inne działania na rzecz Seniorów;

DZIENNY POBYT

Oferta OWS w części dotyczącej dziennego pobytu skierowana jest do osób częściowo lub całkowicie wycofanych z aktywności.
OWS zapewnia pobyt dzienny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 14.

W ramach pobytu dziennego Seniorzy mają możliwość:
• uczestnictwa w zajęciach usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną i psychiczną, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, klubowych, dyskusyjnych,
•    udziału w spacerach, imprezach okolicznościowych i kulturalnych,
•    aktywnego wykorzystania czasu wolnego.
a także :
•    uzyskania pomocy socjalnej,
•    korzystania z 2 posiłków (śniadania i obiadu).

Odpłatność za pobyt dzienny naliczana jest na poziomie kosztów wyżywienia w zależności od dochodu danej osoby i jej sytuacji życiowej.
Zapoznaj się z  aktualnym cennikiem usług OPS.

PROGRAM „AKTYWNY SENIOR”

Zajęcia w ramach Programu „Aktywny Senior” odbywają się w cyklach 10-tygodniowych (trzy cykle rocznie).
Obecnie w ramach Programu oferowane są następujące nieodpłatne zajęcia aktywizujące :
•    tańce w kręgu dla początkujących i zaawansowanych,
•    trening pamięci,
•    nauka języka angielskiego
•    zajęcia edukacyjne "Przyroda wokół nas" w formie- wycieczki przyrodnicze oraz wykłady
W ramach Programu organizowane są również coroczne konkursy dla wolskich Seniorów.
Konkursy przeprowadzane są w dwóch kategoriach:
•    prace wykonane samodzielnie,
•    prace wykonane wspólnie z przedstawicielem innego pokolenia;
 

PUNKT INFORMACYJNY DLA SENIORÓW

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów udziela zarówno osobiście jak i telefonicznie, głównie osobom starszym informacji przede wszystkim na temat :

•    programów aktywizacyjnych,
•    oferty opiekuńczej i usługowej,
•    ulg i uprawnień dla osób starszych;


OWS prowadzi również wśród mieszkańców dzielnicy kampanie informacyjne promujące między innymi: programy prozdrowotne, warszawskie imprezy masowe itp., poprzez umieszczanie tych informacji w gablotach zewnętrznych, przekazywanie ulotek.
W OWS można również uzyskać Informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla Seniorów „Wola dla Seniorów” opracowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.
Informator o działalności wolskich instytucji i organizacji dla Seniorów

ZAJĘCIA KLUBOWE

OWS prowadzi Klub „Kłębuszek” oraz Klub Plastyczny, które umożliwiają uczestnikom:
•    prezentację swoich umiejętności i osiągnięć,
•    wymianę doświadczeń,
•    poznanie nowych technik i wzorów,
•    poznanie osób o podobnych zainteresowaniach;
Zakres Klubu „Kłębuszek” : dziewiarstwo (szydełko, druty), haft, makrama itp.
Zakres Klubu Plastycznego: decupage, filcowanie, kartki okolicznościowe, malowanie papapieroplastyka, ceramika itp.
Spotkania każdego klubu odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Ponadto OWS prowadzi Klub Podróżnika w ramach którego wolontariusze zapraszają jego uczestników w wirtualne podróże po świecie.

Do współpracy z Ośrodkiem zapraszamy osoby, które w ramach wolontariatu chciałyby rozszerzyć ofertę kierowaną do osób starszych.


 

 

 

 

 

Kategoria: Seniorzy

Kategoria: Seniorzy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA SENIORÓW
„WOLSKA KRZYŻÓWKA”

    
24 października  odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dla Seniorów organizowanego przez Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami”.
 
Tematem tegorocznego konkursu była „Wolska Krzyżówka”.

W czasie uroczystego spotkania w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6 przedstawiono wyniki konkursu. 

LAUREACI KONKURSU:

w kategorii
prac wykonanych  indywidualnie
I nagroda
Pani Barbara Brzezińska-Szarańska
II  nagroda
Pani Barbara Jędrych
III nagroda ex aequo  
 Pani Teresa Długoborska-Garlikowska
Pan Jerzy Garlikowski

w kategorii
prac wykonanych  we współpracy z przedstawicielem innego pokolenia
I  nagroda
Pani Barbara Jędrych z córką Ewą
II  nagroda
Pani Teresa Garlikowska - Długoborska z wnuczką Judytą
III nagroda
Pani Majka Janik z wnuczką Łucją i wnukiem Karolem

Kategoria: Seniorzy

zaproszenie-na-Wolskie-Dni-Seniora-2018.jpg

Serdecznie Państwa zapraszamy na tegoroczne "Wolskie Dni Seniora".

Kalendarium wydarzeń:

 

 

Strona 1 z 13  » »|