Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy organizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze przy współpracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie firmami lub organizacjami.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, w myśl art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek organizuje:

  1. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze