DSCF-0001.jpg

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Gen.J.Bema 91, 01-233 Warszawa
centrala: 22 571-50-00
fax: 22 571-50-50

e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

 

      Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.. Szczegółowe informacje na temat doręczania pism w formie elektroczninej są dostępne tutaj.
Karolkowa.jpg

• Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie
• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola

ul. al. "Solidarności" 102, 01-016 Warszawa
tel.: 22 427-63-80
DSCF1812.jpg

• Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami”
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Zawiszy 5, 01-167 Warszawa
tel.: 22 631-26-90
DOS-3.jpg

• Dział Oparcia Społecznego
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Żytnia 75/77, 01-149 Warszawa
tel.: 22 631-10-96