DSCF-0001.jpg

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. J.Bema 91, 01-233 Warszawa
centrala: 22 571-50-00
fax: 22 427-63-89

e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

 

      Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.. Szczegółowe informacje na temat doręczania pism w formie elektronicznej są dostępne tutaj.
DPWRo.jpg

• Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie
• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola

ul. al. "Solidarności" 102, 01-016 Warszawa
tel.: 22 427-63-80
fax: 22 427-63-89
DSCF1812.jpg

• Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami”
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Zawiszy 5, 01-167 Warszawa
tel.: 22 631-26-90DOS-3.jpg

• Klub "Pod Daszkiem"
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Żytnia 75/77, 01-149 Warszawa
tel.: 22 631-10-96

 

Karolkowa.jpg    • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa

tel.: 22 632-01-25