Dział Pomocy Środowiskowej nr 1

Imię i nazwisko pracownika socjalnegotel. stacjonarnytel. komórkowy
Justyna Birkos22 571 50 53723 243 607
Milena Kantarska22 571 50 55723 247 797
Karolina Illa22 571 50 55723 243 434
Małgorzata Jaworska22 571 50 53723 245 917
Aneta Jesionek- Khadka22 571 50 55723 247 792
Klaudyna Kajma22 571 50 52723 243 552
Teresa Karolewska22 571 50 53 723 243 611
Barbara Laudy22 571 50 54723 243 578
Jolanta Stańko 22 571 50 54723 243 630
Mirosław Tomaszewski22 571 50 52723 243 577

Dział Pomocy Środowiskowej nr 2

Imię i nazwisko pracownika socjalnegotel. stacjonarnytel. komórkowy
Joanna Augustyniak22 571 50 61723 243 604
Magdalena Adach22 571 50 63723 243 589
Justyna Delegacz22 571 50 62723 243 588
Karolina Kozaczuk22 571 50 62723 245 071
Małgorzata Mlekicka22 571 50 62723 243 631
Paulina Pieńkosz22 571 50 60723 243 566
Małgorzata Tomczak22 571 50 63723 247 861 
Małgorzata Tyszka22 571 50 60723 243 674
Anna Zielińska22 571 50 63723 243 571

Dział Pomocy Środowiskowej nr 3

Imię i nazwisko pracownika socjalnegotel. stacjonarnytel. komórkowy
Beata Adamowicz22 571 50 64723 243 606
Katarzyna Durmaj22 571 50 65723 245 919
Sandra Burzyńska22 571 50 64723 243 568
Donata Sędkowska22 571 50 67723 248 378
Aleksandra Gunia22 571 50 66885 523 833
Michał Dąbrowski22 571 50 67723 243 565
Agata Świstak22 571 50 65723 243 559
Mateusz Pyziński22 571 50 82723 248 012
Maria Jakubiec22 571 50 82519 833 047
Katarzyna Kurek22 571 50 67723 247 796

Dział Usług Opiekuńczych

Imię i nazwisko pracownika socjalnegotel. stacjonarnytel. komórkowy
Katarzyna Dębska22 571 50 91723 243 564
Anna Florkiewicz22 571 50 85723 246 575
Aldona Bruszkiewicz22 571 50 91514 794 039
Grażyna Adamaszek - Kubaszewska22 571 50 85723 244 643
Maria Domeracka22 571 50 87723 248 317
Angelika Kołacz22 571 50 87723 247 798
Anna Różycka22 571 50 87723 243 600
Dorota Rudzińska22 571 50 89723 243 629
Monika Stężycka- Snopek22 571 50 89514 794 084
koordynatorzy

Halina Dobaczewska

22 571 50 68723 243 641
Joanna Rosińska22 571 50 68723 247 790
Iwona Korpacz22 571 50 51723 243 585
Rafał Michowski22 571 50 51514 793 873
Elżbieta Pietrak22 571 50 51723 243 671