Program Rozwoju Współpracy m. st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020

Kategoria: Wydarzenia

program_wspolpracy.jpg

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach ostatecznego kształtu Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020.

 

 

Kierunki i założenia tego dokumentu zostały wypracowane podczas pierwszego etapu konsultacji w ubiegłym roku.
Program ten jest dokumentem strategicznym wyznaczającym, na najbliższych kilka lat, kierunki współpracy pomiędzy Miastem a III sektorem.
Ponieważ jest to pierwszy taki dokument w Warszawie zależy nam na Państwa udziale w konsultacjach.
Szczególnie zapraszamy za spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 6 lutego w Klubie Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, o godzinie 10:00.
Ponadto odbędą się warsztaty na których zostaną przybliżone wszystkim chętnym cele strategiczne tego dokumentu:

Warsztat konsultacyjny: Rozwinięta kultura współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy a organizacjami pozarządowymi w dniu 24 lutego w Urzędzie m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3 o godz. 16.00.

Warsztat konsultacyjny: Silny i otwarty na współpracę sektor pozarządowy w dniu 26 lutego w WARSZTACIE, pl. Konstytucji 4 o godz. 17.00.

Warsztat konsultacyjny: Urząd m.st. Warszawy otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi w dniu 3 marca w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 o godz. 17.00.

Projekt programu można zaleźć na stronie:http://www.ngo.um.warszawa.pl

Ma on charakter interdyscyplinarny, ponieważ współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych branż. Reguluje m.in. takie obszary, jak:

współpraca finansowa organizacji z miastem np.: - otwarte konkursy ofert, małe granty, zakup usług, pożyczki i poręczenia,

udział organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym dla miasta i realizacja wspólnych projektów,

systemy wsparcia dla organizacji oraz rozwój kompetencji urzędników w zakresie współpracy z organizacjami,

najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych,

kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego (Komisje Dialogu Społecznego. Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego).

Zachęcam również do przeczytania rozmowy z Martą Lewandowską, członkinią Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1328368.html

 

 

2015.02.05