Tydzień Pomocy

Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. Dalibora 1 w Warszawie informuje, że w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku będzie udzielał pomocy interdyscyplinarnej w ramach zbliżającego się Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Coroczne obchody TPOPP są międzynarodowym wydarzeniem, podczas którego profesjonaliści pomocy prawnej i psychologicznej, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, świadczą nieodpłatną pomoc w formie konsultacji, wykładów i warsztatów osobom dotkniętym przestępstwami. W związku z tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej planuje zaangażować się w ww. inicjatywę, udostępniając otwarte dyżury różnych specjalistów, dla mieszkańców m. st. Warszawy, którzy zostali pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa.

- Dyżury specjalistów będą odbywać się na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przy ul. Dalibora 1, w Warszawie.
- Każda, zainteresowana osoba będzie mogła zgłosić się do Ośrodka na konsultację bez wcześniejszego zapisu.

Dalsze, szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych działań przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w trakcie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej pod adresem: http://oik.waw.pl/.

2015.02.17