Projekt "The Job of my Life"

Kategoria: Bezrobocie

plakat_praca_w_Niemczech.jpg
 
W imieniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie serdecznie zapraszamy 
zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie
"The Job of my Life", który jest rządowym niemieckim
programem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej)
oraz Bundesagentur für Arbeit (Federalnej Agencji Pracy) skierowanym do młodych niepracujących osób
bez wykształcenia wyższego (bez tytułu magistra) chcących
podjąć naukę zawodu i zamieszkać w Niemczech.
 

Co obejmuje wsparcie w ramach programu „The Job of my Life”?
 • intensywny bezpłatny kurs języka niemieckiego w Polsce (520 godz.) – kurs pod opieką metodyczną Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut
 • możliwość zdawania egzaminu Goethe-Institut
 • dofinansowanie kosztów podróży i przeprowadzki do Niemiec
 • pomoc w znalezieniu mieszkania
 • stały kontakt z opiekunem w Niemczech
 • praktykę w zakładzie pracy w Niemczech (6 tygodni) połączoną z kursem językowym w Niemczech (90 godz.)
 • kształcenie zawodowe: uczęszczanie do szkoły zawodowej i pracę w docelowej firmie (3 lata)
 • cykl korepetycji przez cały okres kształcenia zawodowego
 • stypendium w wys. 818 EUR netto miesięcznie przez cały okres kształcenia zawodowego
 • dofinansowanie kosztów dwóch podróży (rocznie) do Polski
 • ewentualne dofinansowanie opieki nad dziećmi w Niemczech

Szersze informacje o projekcie znajdują się na stronach:
www.educationunlimited.eu (w języku polskim) oraz oficjalnej stronie programu
www.thejobofmylife.de/en/home.html (w j. niemieckim i angielskim).
Na stronie www.educationunlimited.eu dostępna jest lista ofert pracy. The Job of My Life
2015.02.20