Sesje edukacyjno- rozwojowe dla dorosłych

Kategoria: Inne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie, zaprasza na grupowe sesje edukacyjno-rozwojowe przeznaczone dla dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach alkoholowych.

Osoby takie nazywamy Dorosłymi Dziećmi Alkoholików.
DDA:

 • zgadują co jest normalne;
 • mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca;
 • kłamią, gdy równie dobrze mogłyby powiedzieć prawdę;
 • osądzają siebie bezlitośnie;
 • mają kłopoty z przeżywaniem radości i z zabawą;
 • traktują siebie bardzo poważnie;
 • mają trudności w nawiązywaniu bliskich relacji;
 • ulegają impulsom;
 • czują się winne stając w obronie własnych potrzeb i często ustępują innym;
 • czują strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą i zwierzchnikami
 • czują strach przed cudzym gniewem i awanturami;
 • lubią zachowywać się jak ofiary;
 • bardzo boją się porzucenia i utraty;
 • obawiają się ukazywania swoich uczuć;
 • łatwo popadają w uzależnienia albo znajdują uzależnionych partnerów;
 • są impulsywne.

Jeśli powyższe stwierdzenia charakteryzują Ciebie zapraszamy do udziału w spotkaniach.
Spotkania będą odbywały się w formie pracy grupowej, w grupie nie większej niż dwanaście osób.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach grupy zapraszamy na konsultacje. Zapisy pod nr telefonu 228375559. Spotkania będą odbywały się w soboty w godz. 14.00-17.00. Planowany termin rozpoczęcia grupy-maj 2015 r.
Udział w spotkaniach grupy jest nieodpłatny.

Osobą prowadzącą grupę jest Iwona Michalska-Cielniak –psycholog.

ZAPRASZAMY!!!2015.03.09