Pomoc osobom, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie

Kategoria: Inne

OIK-logo.jpg

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Dalibora 1 w Warszawie oferuje pomoc osobom, które znalazły się  w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym.

 

 

Oferta skierowana jest w szczególności do:

 • rodzin dotkniętych przemocą,
 • osób przeżywających trudności małżeńskie/partnerskie/wychowawcze,
 • osób przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,
 • osób żyjących w stanie przewlekłego stresu,
 • osób, które utraciły kogoś bliskiego,
 • osób chcących popełnić samobójstwo,
 • ofiar, świadków i uczestników wypadków drogowych, katastrof przemysłowych i naturalnych, zamachów terrorystycznych itp.,
 • ofiar i świadków napadów, gwałtów i innych przestępstw,
 • bliskich osób doświadczających wszystkich powyższych zdarzeń.

Oferujemy przede wszystkim:

 • kompleksową pomoc psychologiczną osobom w kryzysie i ich rodzinom/osobom bliskim
 • interwencje wyjazdowe na terenie m.st. Warszawy w nagłych sytuacjach kryzysowych,
 • telefonicznie interwencje kryzysowej (telefon interwencyjny)
 • schronienie w hostelu OIK dla matek z dziećmi i rodzin, znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • pomoc prawną (dla klientów korzystających z pomocy w OIK, będących w kontakcie z psychologiem/terapeutą)
 • konsultacje psychiatryczne (dla klientów korzystających z pomocy w OIK, będących w kontakcie z psychologiem/terapeutą)
 • poradnictwo socjalne
 • grupy wsparcia/ warsztaty
 • działania profilaktyczne: propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Pomoc oferowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest bezpłatna.

Nawiązanie kontaktu ze specjalistą OIK nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty.

Zapisu na konsultację można dokonać osobiście (w siedzibie instytucji) lub telefonicznie pod numerem (22) 837-55-59.

Wszelkie informacje na temat aktualnych działań realizowanych na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdują się na stronie internetowej: www.oik.waw.pl

2015.03.12