KULTURALNE KONSULTACJE na Woli

Kategoria: Inne

Plakat_kulturalne_konsultacje_2015.jpg

Twórz z nami ofertę kulturalną na Woli. Twoja opinia się liczy.

Na Woli działają obecnie dwa ośrodki kultury - Dom Kultury „Działdowska” oraz Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego przy ul. Obozowej. Instytucje te zostaną połączone i we wrześniu 2015 roku powstanie Wolskie Centrum Kultury.

Stworzenie Wolskiego Centrum Kultury pozwoli poszerzyć ofertę działań kulturalnych.

Właśnie teraz masz wpływ na program kulturalny realizowany przez dzielnicę Wola i samorządowe jednostki kultury. Liczymy na Twoje zaangażowanie i współtworzenie programu kulturalnego w Twojej dzielnicy.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Przyjdź na warsztaty. Porozmawiamy o ofercie kulturalnej na Woli i Twojej roli w jej współtworzeniu.

Dla dorosłych mieszkańców Woli

13 maja (środa), godz. 17.30, biblioteka w Muzeum Powstania Warszawskiego,

ul. Grzybowska 79

lub

28 maja (czwartek), godz. 17.00, Muzeum Woli, ul. Srebrna 12

Dla seniorów

26 maja (wtorek), godz. 13.30, Klub “Parasol”, ul. Batalionu Parasol 3a

Dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

08 czerwca (poniedziałek), godz. 16.00, Muzeum Woli, ul. Srebrna 12

Dla rodziców z dziećmi

12 czerwca (piątek), godz. 17.00, Dom Kultury „Działdowska”, ul. Działdowska 6

Zapewniamy opiekę nad dziećmi

Na warsztaty obowiązują zapisy: mailowo konsultacje.wola@um.warszawa.pl lub pod numerem (22) 443 56 16

 

Wypełnij ankietę

on-line [tu link] https://cawi.um.warszawa.pl/kultura_wola.pg

lub papierową wersję ankiety w punktach konsultacyjnych w różnych miejscach

w dzielnicy do 30 czerwca 2015 roku

 

Zgłoś swoje opinie mailem do dnia 30 czerwca 2015 roku:

konsultacje.wola@um.warszawa.pl lub listownie na adres Urzędu Dzielnicy Wola: al.

Solidarności 90, 01-003 Warszawa z dopiskiem „kulturalne konsultacje”.

 

Zapraszamy również na spotkanie podsumowujące

16 lipca (czwartek), godz. 17.30, Sala Sesji, Urząd Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90

 

Po opracowaniu raportu z konsultacji, współpracujący z nami eksperci napiszą strategiczny dokument „Program Rozwoju Kultury dla dzielnicy Wola”, który pozwoli na określenie priorytetów oraz długo i średnioterminowych celów. Program pozwoli powiązać działania z różnych dziedzin polityki społecznej dostosowując działania urzędu dzielnicy i samorządowych instytucji kultury do Społecznej Strategii Warszawy i Programu Rozwoju Kultury. Program zostanie jeszcze przedstawiony do zaopiniowania w środowiskach, w których przeprowadzone zostały konsultacje.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Wola

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy[tu link]

http://konsultacje.um.warszawa.pl/kompendium_wiedzy/uchwala-rady-mst-warszawy-z-dnia-11-lipca-2013-konsultacje-z-mieszkancami

 

2015.05.07