Bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą

Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy

Pomagamy_MS.jpg

na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości zapraszamy na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zwracamy się z prośbą o skierowanie na zajęcia pokrzywdzonych przemocą domową oraz o pilne przekazanie informacji osobom i instytucjom pracującym w obszarze przemocy w rodzinie w Państwa rejonie.


Przed zajęciami odbędzie się indywidualne spotkanie z psychologiem, który oceni, czy dla danej osoby wskazana będzie praca w grupie.

Zajęcia będą prowadzone z grupą zamkniętą, 10-12 osobową i obejmować będą 15 spotkań po 3 godziny edukacyjne. Osoby zainteresowane obligują się do uczestnictwa w 11 z 15 zajęć.

Poszkodowani przemocą na zajęciach nauczą się m.in.:
a) przemoc, cykle i fazy przemocy,
b) zmiana stereotypowego myślenia o przemocy,
c) zachowania sprawców przemocy w rodzinie,
d) wpływ przemocy na psychikę i zachowanie dziecka,
e) sposoby radzenia sobie w sytuacji przemocowej, nauka nowych zachowań (w tym asertywności), komunikowanie się bez przemocy.

Zajęcia będą obejmować wykłady, prace w podzespołach, odgrywanie scenek, prace z kwestionariuszami.

Zajęcia będą odbywały się w Warszawie, al. Jerozolimskie 99, lokal 24, piętro 5, budynek AP Edukacja. Konsultacje z psychologiem (pani Jolanta Kopacz) odbędą się 20.10.2015 we wtorek godz 17.00 w tym samym miejscu, natomiast pierwsze zajęcia odbędą się 22.10.2015 godz 17.00 - czwartek.

Zajęcia będą odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach 17.00-19.30. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają bon podarunkowy - jeśli wezmą udział w 11 zajęciach.

Uczestnikom zwracamy koszty dojazdu oraz zapewniamy przerwę kawową podczas zajęć.

 

Magdalena Czach
Projekt "Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie" 
na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
e-mail: przemoc@crps.pl

 

Rekomendacja Ministerstwa Sprawiedliwości

 

2015.10.14