Pilotażowy program osłonowy "Zielone wsparcie do 100%"

Kategoria: Inne

Uprzejmie informujemy, że Rada m.st. Warszawy w dniu 22 marca 2018 r. przyjęła dwie Uchwały ułatwiające 
mieszkańcom o niskich dochodach poprawę swojej sytuacji poprzez modernizację kotłowni.
  • Uchwała Nr LXIII/1744/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego "Zielone wsparcie do 100%" na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe,

Uchwała Nr LXIII/1744/2018

  • Uchwała Nr LXIII/1745/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego "Zielone wsparcie do 100%" na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe

Uchwała Nr LXIII/1745/2018

2018.04.13