Wyróżnienie "Zawsze Pomocni"

Kategoria: Rodzina i dziecko

Zawsze-pomocni-2018--5.jpg
Z dumą i radością informujemy, że Zespół Asystentów Rodziny otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego - "Zawsze Pomocni", przyznawane dla wyróżniających sie pracowników i instytucji pomocy i aktywnej integracji na Mazowszu.
W tym roku wyróżnienia otrzymały osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

     Ośmioosobowy Zespół Asystentów Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, którego pracę koordynuje Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, to wysoko kwalifikowani pracownicy, wyróżniający się: profesjonalizmem, zaangażowaniem, elastycznym podejściem, umiejętnością współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz wykazujący najwyższe standardy etyczne. Asystenci pracują z rodzinami głównie
w kontakcie indywidualnym, udzielając poradnictwa i wsparcia, modelują zachowania oraz towarzyszą w codziennych czynnościach życiowych. Aby zwiększyć skuteczność
i poszerzyć zakres kształtowanych umiejętności rodzicielskich, asystenci poszukują
i wdrażają nowe formy pracy, dostosowując je do rozpoznawanych potrzeb rodzin. Dzięki ich zaangażowaniu uruchomione zostały nowe formy usług dla rodzin z dziećmi, poszerzona oferta edukacji rodzicielskiej i nawiązana ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi.

    Wyróżnienie zostało wręczone w czasie konferencji zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, pt. "Skuteczność pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego”. Konferencja odbyła sie w dniu 7 – 8 listopada, połączona była z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.

2018.11.20