Restrukturyzacja zadłużenia

Kategoria: Poradnictwo

restrukturyzacja-strona-glowna-rodzina.jpg

Miasto Stołeczne Warszawa już od dłuższego czasu podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu zaległości czynszowych oraz na rzecz zmniejszenia zagrożenia utraty tytułu prawnego do lokalu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Nowym instrumentem pomocy dla osób w lokalach mieszkalnych jest restrukturyzacja zadłużenia.

wniosek o restrukturyzację zadłużenia do złożenia w ZGN Wola

więcej informacji: http://sprawylokalowe.um.warszawa.pl/

2020.05.07