Punkt Informacyjno- Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI)

Kategoria: Poradnictwo

Plakat-punkty-PIKONI.jpg
Informujemy o Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) prowadzonym przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem PIKONI jest wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną, będących mieszkańcami Warszawy oraz ich otoczenia w zakresie informacyjnym, z obszaru przysługujących im ulg i uprawnień, dostępnych form wsparcia oraz dostępnej oferty instytucji i podmiotów działających na terenie stolicy. PIKONI mieszczący się przy ul. 11 Listopada 15B, funkcjonuje w ramach realizacji przez m.st. Warszawę w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi projektu pt. „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich - z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Adresatami działań są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich najbliższe otoczenie (opiekunowie, członkowie rodzin). Zachęcamy do korzystania z usług i oferty PIKONI poprzez wizytę osobistą, kontakt mailowy bądź telefoniczny. e-mail: pikoni@wcpr.pl tel. 22 463 84 21, 887 566 930, facebook/PIKONI.Warszawa

2020.06.23