Warszawa wspiera uczniów

Kategoria: Wydarzenia

Warszawa-wspiera-uczniow.jpg

Uchwałą Rady m.st. Warszawy  nr XXXIV/1024/2020 i XXXIV/1033/2020  z dnia 30 lipca 2020 r. zmienione zostały zasady udzielania zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych, które będą obowiązywać od roku szkolnego 2020/2021,  tj. od dnia 1 września 2020 r.

Wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Rodziców uczniów małoletnich oraz uczniów pełnoletnich do 24 roku życia mieszkających na terenie Dzielnicy Wola, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ( tj. spełniających kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej, wynoszące 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł  w przypadku osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe)
- korzystających z pomocy naszego OPS prosimy o kontakt z rejonowym pracownikiem socjalnym
- nie korzystających dotąd z pomocy Ośrodka zapraszamy od 1 września do telefonicznego kontaktu z  Ośrodkiem, w celu umówienia się na wizytę w Ośrodku i złożenia wniosku. Pracownicy socjalni pomogą w wypełnieniu wniosku, a w szczególności w ustaleniu dochodu rodziny i dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni mogą także telefonicznie pomóc w ustaleniu wysokości dochodu.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na profilaktykę COVID-19 na terenie Ośrodka wprowadzone są zasady obsługi obejmujące m.in. obsługę osób mających zakryte usta i nos (maseczka) oraz ograniczenie liczby osób obsługiwanych jednocześnie w punkcie obsługi. Gwarancję obsługi na terenie Ośrodka będą miały osoby,  które telefonicznie umówią wizytę.

 

2020.08.28