Informacje z Dzielnicy Wola

Kategoria: Wydarzenia

1. WOLSKI KOROWÓD – ODWOŁANE SPOTKANIA

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, troskę o Mieszkańców i Partnerów, Z-ca Burmistrza Wojciech Lesiuk  zdecydował o odwołaniu dwóch ostatnich spotkań Wolskiego Korowodu, zaplanowanych na 24.10 i 29.10. W ramach Wolskiego Korowodu, zgodnie z ofertą realizowaną przez Fundację Kreatywni w Działaniu, odbyło się już 6 spotkań, zaś przygotowywana jest jeszcze publikacja z ofertami profilaktycznymi i pomocowymi wolskich instytucji i organizacji oraz film dokumentujący tegoroczny Korowód.

Będziemy Państwa informować, gdy publikacja będzie gotowa do pobrania w wersji elektronicznej i papierowej.

2. TAKSÓWKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu.

Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o.  Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”.
Szczegóły pod linkiem http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/taks-wki-dla-os-b-z-niepe-nosprawno-ciami

3. JAKI PROGRAM WSPÓLNOTA? – WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Jak rozwijać i wspierać lokalne społeczności w Warszawie? Jak dbać o siebie nawzajem? Poznaj projekt dokumentu i powiedz, co o nim myślisz. Weź udział w konsultacjach społecznych Programu Wspólnota - programu operacyjnego wynikającego z Programy rozwoju #Warszawa2030. Szczegóły pod linkiem http://konsultacje.um.warszawa.pl/wspolnota

4. „WARSZAWA WSPIERA” POSZUKIWANI PARTNERZY   

Na terenie naszej Dzielnicy działa Dzielnicowy Zespól „Warszawa Wspiera”. Celem działania zespołu jest zapewnienie wsparcia mieszkańcom, głownie seniorom, którzy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie powinni opuszczać miejsca zamieszkania, a jednocześnie nie są objęci kwarantanną lub stałym wsparciem OPS. Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe i instytucje, które chciałyby podjąć się współpracy na rzecz naszych mieszkańców i  wesprzeć wolontariatem poprzez zrobienie zakupów raz w tygodniu.

https://wola.waw.pl/2020/04/07/zglos-sie-do-dzielnicowego-zespolu-warszawa-wspiera/

5. POMOC SĄSIEDZKA

W udzielanie pomocy innym można się także zaangażować w ramach akcji „Pomoc Sąsiedzka”:

https://wola.waw.pl/2020/03/25/pomoc-sasiedzka-prosty-gest-ma-znaczenie/ Wydrukuj zawarty pod linkiem plakat, zawieś na klatce i wspieraj najbardziej zagrożonych.

2020.10.16