Projekt socjalny "Jeszcze będzie przepięknie”

Kategoria: Wydarzenia

             Głównym celem projektu  realizowanego  w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego  -specjalność "Organizator usług socjalnych" - jest zwiększenie częstotliowści kontaktów społecznych oraz wiedzy na temat zdrowego trybu życia uczestników Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. Projekt jest realizowany w okresie od października 2020 r. do  marca 2021 r.

            Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych  oraz dietetyka. Efektem realizacji projektu ma być m.in zwiększenie poziomu świadomości społecznej, aktywizacja ruchowa, poprawa nawyków żywieniowych, stanu zdrowia psychicznego i kondycji fizycznej.

            Spółdzielnia Socjalna "Kto rano wstaje" wesprze realizację projektu socjalnego poprzez konsultacje telefoniczne oraz spotkanie online z dietetykiem pełniącym dodatkowo funkcję menedżera ds gastronomii – P. Robertem Mikurendą,.

            Spółdzielnia Socjalna "Kto rano wstaje" powstała w 2013r. z inspiracji  Wolskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na przestrzeni 8 lat zatrudnienie w  Spółdzielni znalazło ponad 50 osób. Były to osoby z różnych grup wykluczenia: osoby bezrobotne, niepełnosprawne, w kryzysie bezdomności, po i w trakcie terapii w ośrodkach uzależnień, byli więźniowie, defaworyzowana młodzież.

Obszarem  działalności Spółdzielni są szeroko pojęte usługi na rzecz odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. Obecnie zakres  usług to:

- usługi cateringowe na terenie Warszawy i Mazowsza;

- sprzątanie mieszkań i dezynsekcja;

- drobne prace elektryczne, hydrauliczne i malowanie.

            W lutym 2021roku Spółdzielnia Socjalna otworzyła w Ursusie "Spółdzielnię BISTRO". Lokal jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych oraz przyjazny dla matek z dziećmi (kącik zabaw, przewijak dla niemowląt)."

            Misją spółdzielni jest poprawa sytuacji życiowej osób wykluczonych społecznie poprzez ich aktywizację, zapewnienie odpowiednich szkoleń, stworzenie warunków do wymiany doświadczenia.
2021.03.25