Projekt socjalny „Informuję by żyć”

Kategoria: Wydarzenia

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy realizuje projekt socjalny skierowany do osób niepełnosprawnych pod tytułem „Informuję by żyć”. W/w projekt jest realizowany przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka w ramach Specjalizacji II Stopnia w zawodzie Pracownik Socjalny o specjalności Organizator Usług Socjalnych.

Projekt realizowany jest w formie pilotażu wśród 20 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Celem projektu jest propagowanie wśród klientów wolskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Koperty życia” jako narzędzia do uzyskania szybkiej i skutecznej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Działania projektowe mają także na celu promocję zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są pracownicy socjalni: Alicja Drużny i Dagmara Wojdyna.

2021.03.25