Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. Warszawy z późn. zm.


  Statut Ośrodka Pomocy Społecznej- tekst ujednolicony