Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr XXXIV/1027/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.


  Statut Ośrodka Pomocy Społecznej- tekst ujednolicony

Uchwała nr XXXIV/1027/2020 z dn. 30.07.2020r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy