Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. Warszawy z późn. zm.


  Statut Ośrodka Pomocy Społecznej- tekst ujednolicony

Uchwała nr LXX/1937/2018 z dn. 05.07.2018- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy