Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: Mirosława Trzcińska
adres: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel.: 22 571-50-29

Dział księgowości nie udziela informacji świadczeniobiorcom OPS

Godziny pracy kasy OPS:

poniedziałki : 10.00 – 12.00
środy, piątki: 10.00 – 14.00

Zakres działalności:

  1. obsługa finansowo-księgowa Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych
  2. prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka
  3. opracowywanie planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów budżetowych
  4. monitorowanie realizacji budżetu Ośrodka
  5. sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów oraz sprawozdań finansowych
  6. opracowywanie wniosków do zmian w planie finansowym Ośrodka
  7. prowadzenie windykacji należności Ośrodka, w tym przygotowywanie dokumentacji do egzekucji
  8. prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątkowych i rozliczanie inwentaryzacji
  9. opracowywanie i aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości przyjęte i stosowane w Ośrodku.