Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Kierownik: Anita Kucharska
adres: ul. Zawiszy 5, 01-167 Warszawa
tel.: 22 631-26-90,
fax: 22 631-22-34
e-mail: ows@ops-wola.waw.pl

Zakres działalności:

 • rozeznanie potrzeb, problemów oraz uwarunkowań środowiskowych osób starszych,
 • zapobieganie społecznej izolacji Seniorów poprzez organizowanie i prowadzenie:
  • dziennego pobytu;
  • programów aktywizujących,
  • zajęć klubowych;
  • punktu informacyjnego;
  • imprez okolicznościowych, spotkań i konkursów;
 • udzielanie osobom starszym pomocy, wsparcia oraz poradnictwa,
 • wspieranie oraz inicjowanie działalności samopomocowej osób starszych
 • współpraca z grupami, społecznościami lokalnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi mająca na celu poprawę sytuacji Seniorów.