Szkolenia e-learningowe z ustawy o ochronie danych osobowych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy poniżej udostępnia materiały szkoleniowe z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, s.1).

◊  dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych

prezentacja (plik PDF 1,4MB)

Po zapoznaniu się z prezentacją multimedialną członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola i grup roboczych zobowiązani są do podpisania oświadczenia to potwierdzającego przekazanego do podpisu wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.

◊  dla wolontariuszy

prezentacja

oświadczenie ( plik PDF 68KB)

Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym wolontariusz podpisuje u koordynatora wolontariatu w OPS oświadczenie, według załączonego wzoru.