Przejdź do treści

Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz 38/2023

Ogłoszenie 38/2023

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz

Nr ogłoszenia: 38/2023

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wyłoniono do zatrudnienia Panią Agatę Zdrojowy zamieszkałą w Warszawie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 października 2023 r. wpłynęły 3 (trzy) oferty, które spełniły wymagania formalne. Komisja Rekrutacyjna spotkała się z dwoma kandydatami. Ostatecznie zaproponowano zatrudnienie Pani Agacie Zdrojowy.

Pani Agata Zdrojowy posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań na w/w stanowisku.