Przejdź do treści

Komunikaty

ZUS – mLegitymacja emeryta i rencisty

Od stycznia 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził mLegitymację. Każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji w bezpłatnej aplikacji mObywatel w swoim telefonie. Poniżej znajdą Państwo materiały elektroniczne na temat mLegitymacji. Więcej informacji na temat mLegitymacji znajdą Państwo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl. ulotka plakat ...
Czytaj Dalej

Warszawska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

W ramach projektu pn. „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Centrum Usług Społecznych zakupiło sprzęt rehabilitacyjny i medyczny do utworzenia ogólnowarszawskiej wypożyczalni. Sprzęt będzie udostępniany bezpłatnie mieszkańcom Warszawy. Osoby spełniające kryteria będą mogły wypożyczyć sprzęt na czas do 6 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach z możliwością wydłużenia terminu do roku. Z uwagi na fakt, że sprzęt jest specjalistyczny, aby z niego skorzystać, potrzebne jest zaświadczenia lekarskie. Lekarz potwierdza potrzebę i możliwości danej osoby do używania danego typu sprzętu. Szczegółowe informacje na temat rodzaju sprzętu do wypożyczenia oraz procedur związanych z wypożyczaniem w linku poniżej: ...
Czytaj Dalej

UNHCR Poland – Pomoc dla uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, utworzyła stronę internetową dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Polsce, członków ich rodzin oraz osób, które im pomagają. Na tej stronie znajdują się przydatne informacje i łącza internetowe: https://help.unhcr.org/poland/ ...
Czytaj Dalej

Informacje dla uchodźców

Poniżej znajdą Państwo link do strony z przydatnymi informacjami dla uchodźców https://spilnoinpl.org/article/dlia-ukraintsiv-iaki-pereikhaly-do-polshchi-100-vidpovidei-na-naiposhyrenishi-zapytannia. Dotyczą one m.in. zdrowia, edukacji, ochrony dzieci, kwestii prawnych czy zatrudnienia. Są one dostępne w j. ukraińskim i przedstawione przyjazny, krótki sposób. Informacje są stale aktualizowane. ...
Czytaj Dalej

Informacje z Dzielnicy Wola – 9.12.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola. Grupa psychoedukacyjna dla rodziny i bliskich pacjentów, którzy doświadczyli lub doświadczają psychozy Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza rodziny i bliskich pacjentów, którzy doświadczyli lub doświadczają psychozy do udziału grupie psychoedukacyjnej. Udział w grupie jest bezpłatny i przeznaczony dla osób powyżej 18 r.ż. Spotykamy się we wtorki w godzinach 17.00-18.30, w pawilonie 12 Szpitala Wolskiego, wejście D (od ul. Brylowskiej). Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer: 22 389 48 80. Więcej na stronie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i na plakatach poniżej. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ...
Czytaj Dalej

Informacje z Dzielnicy Wola – 2.12.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola. Trwa kampania „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć” Każdego roku, od 25 listopada do 10 grudnia, trwa międzynarodowa kampania „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć”. W tym roku na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wola, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało 16 krótkich filmów na każdy dzień kampanii, które możecie obejrzeć tutaj: https://www.facebook.com/niebieskalinia/ Pod tym linkiem zamieszczone są też informację, gdzie na Woli uzyskasz pomoc: https://www.facebook.com/photo?fbid=448124360831291&set=a.415831367393924 Program profilaktyczno-edukacyjny dla Seniorów 55+ Informacja Higiena Snu – spotkanie dla seniorów Informacja “Dostępne ...
Czytaj Dalej

Postępowanie Nr DKiA.26.2.6.2022.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

Część II Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Postępowanie jest podzielone na dwie części, z których każda stanowi odrębne postępowanie. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym ...
Czytaj Dalej

Informacje z Dzielnicy Wola – 25.11.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił dn. 22 listopada 2022 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych: 1) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023roku. Poniżej nazwy zadań oraz linki do ogłoszeń konkursowych:

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.16.2022.MBS

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, realizowanych na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2140). Usługami objęte będą rodziny, mieszkańcy Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, korzystające ze specjalistycznego wsparcia udzielanego przez Zamawiającego z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych, których przyczyną jest najczęściej współwystępowanie wielu czynników, takich jak: samotne macierzyństwo, wielodzietność, uzależnienie, niepełnosprawność fizyczna i/lub intelektualna, przy jednoczesnym braku wzorców i wsparcia w rodzinie. Termin realizacji zamówienia: 11,5 ...
Czytaj Dalej
Powrót do góry strony