Przejdź do treści

Komunikaty

Newsletter Zespołu Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców BWM z dnia 29.11.2023

Poniżej znajdą państwo załącznik z newsletterem Zespołu Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców z dnia 29.11.2023: Newsletter 29.11.2023 ...

Uchwały w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił szereg uchwał w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert. Poniżej przedstawiamy nazwy uchwał wraz z linkami do platformy Witkac.pl:
  1. Uchwała nr 11796/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą: Wolska Akademia Seniora
https://witkac.pl/#/Contest/View/28112
  1.  Uchwała nr 11797/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych ...

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dzień pracownika socjalnego, przypadający na 21 listopada, ma w Polsce wieloletnią tradycję. Został ustanowiony po przemianach ustrojowych w naszym kraju, ustawą o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku. Zapis o nim znalazł się również w nowelizacji dokumentu z 2004 roku. W tym szczególnym dniu warto podziękować wszystkim pracownikom socjalnym za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. To dzięki Waszej pracy potrzebujący otrzymują wsparcie, które wpływa na poczucie ich bezpieczeństwa. To Wy wzmacniacie potencjał osób i rodzin do przezwyciężania ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.4.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zamówienie zostało podzielone ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2023.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17, ust 1, pkt ...

Nowa edycja grupy psychoedukacyjnej dla rodzin i bliskich, którzy towarzyszą osobom z doświadczeniem psychozy

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego informuje, że od 9 października rusza nowa edycja grupy psychoedukacyjnej dla rodzin i bliskich, którzy towarzyszą osobom z doświadczeniem psychozy. Będziemy spotykać się co poniedziałek w godz. 16:30-18:30. Udział w grupie jest bezpłatny. ULOTKA (.PDF) ...

„Sztuka reagowania na przemoc” – kampania informacyjno-edukacyna

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną pt. "Sztuka reagowania na przemoc', której celem jest uwrażliwienie mieszkańców na problematykę zjawiska przemocy domowej w stosunku do osób zależnych: dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami. Kampania promuje międzynarodowy znak zamykanej dłoni "Pomóż mi". Znak ten jest symbolem, który powinien być szeroko rozpoznawalny oraz powszechnie znany osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy. Jest dyskretnym sygnałem, prostym gestem, który osoba doznająca przemocy kieruje do kogoś kogo zna lub do całkowicie obcej osoby (np. kuriera, sprzedawcy w sklepie, pielęgniarki, nauczyciela, czy też podczas rozmowy video). Osoby, które widzą gest zamykanej dłoni powinny reagować i niezwłocznie dzwonić ...

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.25.2023.MBS

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bonów towarowych, upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego, do nabywania pełnowartościowych produktów, w wyznaczonych przez Wykonawcę placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Termin realizacji zamówienia: 02.11.2023 – 31.10.2024 r. Termin realizacji zamówienia dotyczy okresu, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć bony towarowe, termin ważności bonów towarowych zamówionych ...

Stypendia i Zasiłki Szkolne

Stypendia i Zasiłki Szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, czyli stypendia i zasiłki szkolne, są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia. Komu przysługują świadczenia? Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przysługują uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie dzielnicy Wola. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia

Od dłuższego już czasu alarmuje się, że stan psychiczny dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę około 10 proc. dzieci i młodzieży w Polsce cierpi na zaburzenia psychiczne, a w 2019 r. blisko 10 tysięcy osób w wieku 0-19 lat było hospitalizowanych z powodu zaburzeń. Coraz częściej dzieci dotyka depresja, która może mieć dramatyczne skutki. W 2022 r. aż 1 proc. dzieci w wieku przedszkolnym, 2 proc. dzieci w grupie 6-12 lat i nawet do 20 proc. w grupie młodzieńczej miało depresję, jak wynika z danych Forum Przeciw Depresji. Według danych Komendy Głównej Policji, ...

Bezpłatna grupa wsparcia dla kobiet narażonych na przemoc

Fundacja eFkropka Wraz z Partnerem projektu Fundacją Feminoteka serdecznie zapraszają Panie zamieszkałe na terenie całej Warszawy do udziału w bezpłatnej: Grupie wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy i/lub zagrożonych doświadczeniem przemocy Jeśli:  – jesteś zagrożona doświadczeniem przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej bądź innej), – masz za sobą doświadczenia związane z przemocą – jesteś mieszkanką Warszawy – potrzebujesz wsparcia psychologicznego w tym co przeżywasz i doświadczasz – ukończyłaś 18 rok życia Zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnej grupie wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy i/lub zagrożonych doświadczeniem przemocy. Grupa wsparcia z elementami pracy z ciałem i ruchem będzie prowadzona przez dwie doświadczone ...

Język migowy – usługi asystenckie

W ramach projektu realizowanego przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, pn. „Warszawiacy komunikujący się w języku migowym”, osoby głuche lub słabosłyszące mogą skorzystać z usług asystenckich – tłumacza języka migowego, we wskazanych przez siebie miejscach. Usługi asystenckie obejmują konsultacje przy tłumaczeniu na język migowy tekstu dokumentów oraz procedur wiążących się z okazanymi dokumentami, pomoc przy napisaniu odpowiedzi na dany dokument, świadczone w czasie załatwiania sprawy w danym miejscu i dotyczące danej sprawy.
Obszary tematyczne usług asystenckich:
  • sprawy w urzędach,
  • sprawy w placówkach służby zdrowia,
  • sprawy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • sprawy z zakresu zawodowego,
  • sprawy codzienne: banki, zespoły adwokackie, ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Postępowanie na udzielenie niniejszego zamówienia zostało wszczęte dnia 28.04.2023 ...