Przejdź do treści

Programy

Warsztaty z rodzicami – „Rośnijmy razem”.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy organizuje trzecią edycję warsztatów z rodzicami pod nazwą „Rośnijmy razem”. Oprócz dużej dawki wiedzy eksperckiej, jest to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami i wymiany doświadczeń. Cykl warsztatowy jest całkowicie bezpłatny i obejmuje 11 spotkań, które odbywać się będą w godzinach popołudniowych. Warsztaty rozpoczynają się w połowie marca i będą organizowane w 18 różnych lokalizacjach w całej Warszawie. Zapisy są dostępne poprzez wypełnienie, krótkiego formularza zgłoszeniowego. Proszę pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony, gdzie znajdą Państwo szczegółowy harmonogram zajęć, formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na temat programu - Żłobki ...

Grupa psychoedukacyjna dla bliskich i rodzin, towarzyszących osobom doświadczającym psychozy

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego zawiadamia, że od 4 kwietnia rusza nowa edycja grupy psychoedukacyjnej dla rodzin i bliskich, którzy towarzyszą osobom z doświadczeniem psychozy. Spotkania będą odbywać się co czwartek w godz. 16:30-18:00. Udział w grupie jest bezpłatny. Poniżej szczegółowe informacje. Informacje-ulotka (plik PDF. 364 KB) ...

“Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” – pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt "Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin" (2023-2025). Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które: - przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne, - rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w pieczy zastępczej, - rodzice dzieci, które przebywają czasowo w pieczy zastępczej, - rodzice, do których powracają dzieci z pieczy zastępczej, - rodzin zastępczych. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kryzysach związanych z wypełnianiem roli rodzicielskiej. Działania obejmują formy wsparcia indywidualne oraz grupowe dostosowane do potrzeb rodzin. Więcej informacji: https://stowarzyszeniedlarodzin.pl/projekty_sdr/projekt-poradnia-rodzinna-stowarzyszenia-dla-rodzin-2023-2025 Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego ...

Kampania “16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”

Miasto Stołeczne Warszawa po raz kolejny włączyło się w obchody kampanii w ramach „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Biuro Marketingu Miasta wspólnie z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz Warszawską Radą Kobiet przygotowało kampanię pod hasłem „Przemoc karmi się milczeniem”. Hasło identyfikuje kampanię i wzmacnia jej najważniejsze przesłanie, którym jest wezwanie do reagowania, przerwania milczenia i udzielenia pomocy osobom krzywdzonym. Podobnie jak w latach ubiegłych działania kierowane są przede wszystkim do świadków przemocy. Założeniem kampanii jest przekonanie, że świadkowie mają moc i siłę sprawczą do właściwego reagowania na akty przemocy, a ich reakcja może skutecznie przyczynić ...

“Dostępne mieszkanie” – program dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Prosimy o zapoznanie się z kolejnym modułem programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” realizowanym przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Tym razem uwagę zwracamy na moduł „Dostępne Mieszkanie” – ulotkę dotyczącą tego modułu, zamieszczamy poniżej. „Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i: • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie ...

Bezpłatne grupy wsparcia dla osób z syndromem DDA i DDD

Centrum Pomocy Społecznej dzielnicy Śródmieście jest w tym roku realizatorem projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Bliżej Siebie - grupa wsparcia dla DDA/DDD”, który skierowany jest do mieszkańców Warszawy i przewiduje realizację trzech grup wsparcia adresowanych dla dorosłych osób z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodzin z problemem alkoholowym. Szczegóły projektu na załączonym plakacie. Plakat (link) ...

Projekt “Od stażu do angażu…” – ruszyła rekrutacja w ramach projektu zatrudnieniowego dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu zatrudnieniowego dla osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  Tytuł projektu: Od stażu do angażu - aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z  woj. mazowieckiego Do projektu zapraszamy:
 • osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • niepracujące,
 • w wieku aktywności zawodowej.
W projekcie oferujemy:
 • 3-miesięczne płatne staże,
 • specjalistyczne kursy zawodowe (komercyjne),
 • wsparcie coacha, doradcy zawodowego, psychologa i innych specjalistów z zakresu rynku pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • warsztaty umiejętności miękkich,
 • pomoc asystenta,
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania, kursy i szkolenia.
Swoje CV prosimy przesyłać na adres: staz.warszawa@firr.org.pl. Po otrzymaniu ...

“Wola i PCK Seniorom 2023”

Ruszyła kolejna edycja programu „Wola i PCK Seniorom” Jesteś Seniorem 60+? Robienie zakupów, dojazd do lekarza sprawia duże trudności? Potrzebujesz wsparcia w załatwieniu sprawy w urzędzie? Zgłoś się do programu „Wola i PCK Seniorom”, którego głównym celem jest poprawa codziennego funkcjonowania osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych. Projekt ma na celu wsparcie potrzeb wolskich Seniorów poprzez działania wolontariuszy. Zakres wsparcia Seniorów zakłada działania w zakresie zapewnienia pomocy między innymi w:
 • robieniu codziennych zakupów,
 • dojechaniu do lekarza,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • wykonywaniu drobnych napraw domowych,
 • wyprowadzeniu “pupila”,
 • umileniu wolnego czasu poprzez wspólne spacery, czytanie książek, naukę obsługi komputera, towarzyszenie w ...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy rozpoczął w maju realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 (dalej PO PŻ). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ośrodek w realizacji PO PŻ  współpracuje z Fundacją Kuroniówka, która dystrybuuje żywność z Banku Żywności SOS w Warszawie. Pracownicy socjalni Ośrodka kwalifikują osoby znajdujące się w trudnej ...

Nowy program lekowy B.9 – leczenie raka piersi

Informujemy, że od lipca br. Zakład Onkologii Kobiecej Zdrowie Kobiety przy ul. Górczewskiej 89 dołączył do grona ośrodków onkologicznych prowadzących terapię w ramach programu lekowego B.9 "Leczenie chorych na raka piersi". W trosce o zdrowie kobiet niezmiennie poszerzamy możliwości terapeutyczne, wykorzystując szeroki potencjał poradni onkologicznej i szpitalnego oddziału onkologicznego. Pacjentkami zajmuje się doświadczony zespół medyczny, a kompleksowe leczenie prowadzone jest w komfortowych warunkach. W ramach programu przyjmowane są Panie chore na raka piersi:
 • z rozpoznaniem HER2-dodatniego raka piersi, wymagające leczenia przed i po operacji jak również w przypadku pojawieniu się przerzutów;
 • u których zaawansowany (z przerzutami) nowotwór nie wykazuje obecności HER2, ale ma receptory ...

Projekt “Wola i PCK dla Seniora”

Jesteś Seniorem 60+? Robienie zakupów, dojazd do lekarza sprawia duże trudności? Potrzebujesz wsparcia w załatwieniu sprawy w urzędzie? Zgłoś się do projektu pn. „Wola i PCK Seniorom”, którego głównym celem jest poprawa codziennego funkcjonowania osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych. Szczegóły w ulotce: Ulotka ...