Przejdź do treści

Programy

Grupa psychoedukacyjna dla bliskich osób z doświadczeniem psychozy

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego zaprasza rodziny i bliskich pacjentów, którzy doświadczyli lub doświadczają psychozy. Udział w grupie jest bezpłatny i przeznaczony dla osób powyżej 18 r.ż. Grupa ma charakter otwarty. W spotkaniach uczestniczą eksperci, którzy przybliżą tematykę kryzysu psychotycznego oraz wesprą praktycznymi informacjami dotyczącymi życia z osobą, która przechodzi bądź przeszła psychozę. Informacje:
  • Wtorki 17.00 - 18.30
  • Szpital Wolski - pawilon 12, wejście D, od ul. Brylowskiej, kafejka
Tematyka spotkań:
  • 29.11.2022 - Hospitalizacja - co warto wiedzieć
  • 06.12.2022 - Subiektywne przezywanie choroby, spotkanie z asystentem zdrowienia
  • 13.12.2022 - Przebieg psychozy
  • 20.12.2022 - Działania niepożądane leków i ...
    Czytaj Dalej

“Dostępne mieszkanie” – program dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Prosimy o zapoznanie się z kolejnym modułem programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” realizowanym przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Tym razem uwagę zwracamy na moduł „Dostępne Mieszkanie” – ulotkę dotyczącą tego modułu, zamieszczamy poniżej. „Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i: • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie ...
Czytaj Dalej

Projekt kulturalno – edukacyjny dla młodzieży polskiej i ukraińskiej

W związku z potrzebą wsparcia asymilacji rodzin ukraińskich, a w szczególności dzieci i młodzieży, ze środowiskiem lokalnym, w tym także ułatwienia im procesu edukacji w polskich szkołach, Stowarzyszenie Monopol Warszawski stworzyło projekt kulturalno-edukacyjny, który pomoże im się zintegrować z polskimi rówieśnikami oraz lepiej odnaleźć w nowej, otaczającej ich rzeczywistości, poznając miasto, które stało się ich nowym Domem. Udział w programie jest bezpłatny i skierowany zarówno do młodzieży polskiej, jak i ukraińskiej, a także całych ich rodzin. W ramach cyklu zajęć Akademii Varsavianistycznej uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z licznych atrakcji, dzięki którym integracja i adaptacja stanie się dla nich łatwiejsza ...
Czytaj Dalej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy rozpoczął w maju realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 (dalej PO PŻ). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ośrodek w realizacji PO PŻ  współpracuje z Fundacją Kuroniówka, która dystrybuuje żywność z Banku Żywności SOS w Warszawie. Pracownicy socjalni Ośrodka kwalifikują osoby znajdujące się w trudnej ...
Czytaj Dalej
Powrót do góry strony