Przejdź do treści

Archiwum ZP z lat ubiegłych

Rok 2022

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.13.2022.MBS

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Postępowanie zakończone


Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.16.2022.MBS

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, realizowanych na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2140).

Postępowanie zakończone


Postępowanie Nr DKiA.26.2.1.2022.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług dozoru w dwóch obiektach przy ul. J. Bema 91 i przy Alei „Solidarności” 102 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

Postępowanie zakończone


Postępowanie Nr DKiA.26.2.6.2022.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

Część II Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek.

Postępowanie zakończone


Postępowanie Nr DKiA.26.2.5.2022.MBS zamówienie społeczne, tryb z wolnej ręki

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Postępowanie zakończone


Postępowanie Nr DKiA.26.2.4.2022.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnych przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

Postępowanie zakończone


Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2022.MBS zamówienie społeczne, tryb z wolnej ręki

Kategoria: postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

Postepowanie zakończone.


Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2022.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

Postępowanie zakończone.


Rok 2021

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Postępowanie zakończone


Postępowanie Nr SZP-MBS-351-8/21 zamówienie klasyczne, tryb z wolnej ręki

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa lokalu w budynku użyteczności publicznej położonego w Warszawie przy ul. Zawiszy 5.
Część III  – Przebudowa i prace remontowe.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa lokalu w budynku użyteczności publicznej położonego w Warszawie przy ul. Zawiszy 5.
Część III  – Przebudowa i prace remontowe.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa lokalu w budynku użyteczności publicznej położonego w Warszawie przy ul. Zawiszy 5.
Część I  – Wymiana okien,
Część II – Prace rozbiórkowe I demontażowe.

Postępowanie zakończone


Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usługi, polegającej na udzieleniu pomocy i wsparcia dla osób doświadczających przemocy, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.

Postępowanie zakończone


Rok 2020

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Postępowanie zakończone

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola oraz do siedzib ośrodków wsparcia: przy ul. Żytniej 75/77 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC oraz przy ul. Zawiszy 5 dla uczestników Ośrodka Wsparcia Seniorów.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania po relatywnie niskich cenach pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oraz bonów towarowych dla pracowników Zamawiającego.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

Postępowanie zakończone.


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług dozoru w obiekcie przy ul. J. Bema 91 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Postępowanie zakończone


Kategoria: rozeznanie rynku

Usługa opracowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług dozoru w obiekcie przy Alei „Solidarności” 102 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych.

Postępowanie zakończone


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)

Postępowanie zakończone