Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE – SZP-MBS-351-5-4.8/20

Kategoria: rozeznanie rynku

Usługa opracowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej.


Postępowanie zakończone

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Usługa realizowana będzie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.)

Usługa – kody CPV: 72 00 00 00 – 5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72 41 30 00 – 8 Usługi w zakresie projektowania stron www.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

Oferty należy składać do 04.09.2020 r. do godziny 12:00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, I piętro lub w formie elektronicznej na adres: zamówieniapubliczne@ops-wola.waw.pl.

Postępowanie Nr: SZP-MBS-351-5-4.8/20


zapytanie ofertowe STRONA INTERN.

załączniki w wersji edytowalnej


pytania i odpowiedzi