Przejdź do treści

Bezpłatne grupy wsparcia dla osób z syndromem DDA i DDD

    Centrum Pomocy Społecznej dzielnicy Śródmieście jest w tym roku realizatorem projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Bliżej Siebie – grupa wsparcia dla DDA/DDD”, który skierowany jest do mieszkańców Warszawy i przewiduje realizację trzech grup wsparcia adresowanych dla dorosłych osób z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodzin z problemem alkoholowym.

    Szczegóły projektu na załączonym plakacie.

    Plakat (link)