Przejdź do treści

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

    Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawa. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 w związku… Czytaj dalej »Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

    Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2023.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

      Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.… Czytaj dalej »Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2023.MBS zamówienie klasyczne, tryb podstawowy