Przejdź do treści

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

    Dzień pracownika socjalnego, przypadający na 21 listopada, ma w Polsce wieloletnią tradycję. Został ustanowiony po przemianach ustrojowych w naszym kraju, ustawą o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku. Zapis o nim znalazł się również w nowelizacji dokumentu z 2004 roku.

    W tym szczególnym dniu warto podziękować wszystkim pracownikom socjalnym za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. To dzięki Waszej pracy potrzebujący otrzymują wsparcie, które wpływa na poczucie ich bezpieczeństwa. To Wy wzmacniacie potencjał osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, co stanowi o szczególnej wartości Waszych działań.

    W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim pracownikom socjalnym, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi przynosiło Państwu radość i satysfakcję. Oby nigdy nie zabrakło Państwu energii, motywacji i wiary we własne siły w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej.