Przejdź do treści

Grupa psychoedukacyjna dla bliskich osób chorujących na schizofrenię/z doświadczeniem psychozy

    Szacuje się, że na schizofrenię choruje 1 na 100 osób, więc z dużym prawdopodobieństwem każdy z nas zna taką osobę. Jednocześnie osoby chorujące wciąż są dotknięte dużym wykluczeniem społecznym i stygmatyzacją.

    Spotkania grupy psychoedukacyjnej mają na celu pomóc bliskim w lepszym rozumieniu osoby chorującej, a także oswoić chorobę i wspierać w tym trudnym doświadczeniu.

    Spotykania odbywają się we wtorki (od 13.06.23) o godzinie 17.

    Plakat z dokładną lokalizacją i rozpiską tematyczną (link).