Przejdź do treści

Informacje z Dzielnicy Wola – 25.11.2022 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.


  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

  Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił dn. 22 listopada 2022 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

  1) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023roku.
  Poniżej nazwy zadań oraz linki do ogłoszeń konkursowych:

  2) z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku:

  3) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku:


  1. Nowy adres poczty elektronicznej Wolskiej Rady Seniorów

  Zachęcamy naszych seniorów i seniorki do nawiązania kontaktu z Wolską Radą Seniorów. Można przyjść na dyżur, kontaktować się telefonicznie lub elektronicznie e-mail: seniorzy.wola@um.warszawa.pl . Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Wolska Rada Seniorów


  1. 16 dni alarmu przeciw przemocy wobec kobiet
   W Polsce co 40 sekund kobieta doświadcza przemocy, a około pół tysiąca rocznie umiera z tego powodu. Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii społecznej. Symboliczne 16 dni trwania akcji wyznaczają Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, który przypada 25 listopada, a kończy – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony 10 grudnia. Więcej na stronie https://um.warszawa.pl/-/16-dni-alarmu-przeciw-przemocy-wobec-kobiet
  Powrót do góry strony