Przejdź do treści

Informacje z Dzielnicy Wola – 2.12.2022 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.


  Trwa kampania „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć”

  Każdego roku, od 25 listopada do 10 grudnia, trwa międzynarodowa kampania „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć”. W tym roku na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wola, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało 16 krótkich filmów na każdy dzień kampanii, które możecie obejrzeć tutaj: https://www.facebook.com/niebieskalinia/

  Pod tym linkiem zamieszczone są też informację, gdzie na Woli uzyskasz pomoc:
  https://www.facebook.com/photo?fbid=448124360831291&set=a.415831367393924


  Program profilaktyczno-edukacyjny dla Seniorów 55+

  Informacja


  Higiena Snu – spotkanie dla seniorów

  Informacja


  “Dostępne mieszkanie” – program dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

  Prosimy o zapoznanie się z kolejnym modułem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanym przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym razem uwagę zwracamy na moduł „Dostępne Mieszkanie” – to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

  Informacje

  Powrót do góry strony