Przejdź do treści

Informacje z Dzielnicy Wola – 9.12.2022 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.


  Grupa psychoedukacyjna dla rodziny i bliskich pacjentów, którzy doświadczyli lub doświadczają psychozy

  Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza rodziny i bliskich pacjentów, którzy doświadczyli lub doświadczają psychozy do udziału grupie psychoedukacyjnej. Udział w grupie jest bezpłatny i przeznaczony dla osób powyżej 18 r.ż. Spotykamy się we wtorki w godzinach 17.00-18.30, w pawilonie 12 Szpitala Wolskiego, wejście D (od ul. Brylowskiej). Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer: 22 389 48 80. Więcej na stronie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i na plakatach poniżej.

  Plakat ze zdjęciami ludzi i informacją o grupie psychoedukacyjnej

  Program spotkań grupy psychoedukacyjnej


  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

  Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił dn. 22 listopada 2022 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

  1) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.
  Poniżej nazwy zadań oraz linki do ogłoszeń konkursowych:

  2) z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku:

  3) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku:

   

  Powrót do góry strony