Przejdź do treści

Cudzoziemcy

Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy cudzoziemcom przebywających w Polsce na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z art. 159 ust.1 pkt 1 lit. club d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.
  • zezwolenia na pobyt związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • zezwolenia na pobyt w związku z uzyskaniem w RP zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,

       a także

  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP,
  • obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. posiadającym Kartę Polaka i członków ich rodzin będącym małżonkiem obywatela Ukrainy dziecku urodzonemu w Polsce przez obywatelkę Ukrainy.

Cudzoziemcy posiadający zalegalizowany pobyt w Polsce na podstawie  wyżej wymienionych zezwoleń są uprawnieni do wszystkich  form pomocy wymienionych w ustawie o pomocy społecznej /szczegóły w zakładce świadczenia/

Jedynie osoby posiadające w Polsce zgodę ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany mają prawo do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Tutejszy Ośrodek współpracuje z wieloma  instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi celem udzielania kompleksowej pomocy cudzoziemcom także w jak najlepszej asymilacji obcokrajowców w Polsce.


Świadczenia dla osób z Ukrainy – Broszura Informacyjna

(PL) Poniżej w załączniku znajdą państwo zaktualizowaną broszurę informacyjną o przysługujących świadczeniach dla uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. Broszura - świadczenia dla osób z Ukrainy (.pdf 478KB) (UK) Нижче у вкладенні розміщено інформаційну брошуру про пільги для біженців з України, які прибули після Польщі після 24 лютого 2022. Брошура - переваги для вихідців з України (.pdf 516KB) ...
Czytaj Dalej

UNHCR Poland – Pomoc dla uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, utworzyła stronę internetową dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Polsce, członków ich rodzin oraz osób, które im pomagają. Na tej stronie znajdują się przydatne informacje i łącza internetowe: https://help.unhcr.org/poland/ ...
Czytaj Dalej

Informacje dla uchodźców

Poniżej znajdą Państwo link do strony z przydatnymi informacjami dla uchodźców https://spilnoinpl.org/article/dlia-ukraintsiv-iaki-pereikhaly-do-polshchi-100-vidpovidei-na-naiposhyrenishi-zapytannia. Dotyczą one m.in. zdrowia, edukacji, ochrony dzieci, kwestii prawnych czy zatrudnienia. Są one dostępne w j. ukraińskim i przedstawione przyjazny, krótki sposób. Informacje są stale aktualizowane. ...
Czytaj Dalej

Najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy – UNICEF

W poniższym dokumencie znajdą Państwo kluczowe informacje dla uchodźców z Ukrainy. leaflet_key info_digital_final ...
Czytaj Dalej

Informacje z Dzielnicy Wola – 7.11.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola. Apel o zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka w okresie zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy apeluje do mieszkańców o zwrócenie uwagi  na potrzeby drugiego człowieka w okresie zimowym. Niech osoby potrzebujące nie pozostaną bez wsparcia. Jeśli w waszym otoczeniu są takie osoby, które potrzebują pomocy/wsparcia to zgłoszenia można przekazywać do OPS Wola: osobiście, telefonicznie lub mailowo. W załączniku pełna wersja informacji. Pomoc dla osób potrzebujących Informator o wsparciu z zakresu zdrowia psychicznego dla osób z Ukrainy Przewodnik, który poprowadzi Cię za rękę і ...
Czytaj Dalej

Newsletter Zespołu ds. Cudzoziemców

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami Zespołu ds. Cudzoziemców zamieszczonymi w poniższym newsletterze. NEWSLETTER ...
Czytaj Dalej

Ważne informacje z Dzielnicy Wola

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami z Dzielnicy Wola. 1. Debata "Bezpieczeństwo seniorów" 27 września 2022 roku o godzinie 11.30 w MAL Kotłownia (klub sąsiedzki) przy ul. Olbrachta 9 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Wola pn. "Bezpieczeństwo seniorów". Głównym celem spotkania jest przede wszystkim uwrażliwienie zebranych osób na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa oraz uświadomienie osobom starszym zagrożeń, które mogą ich spotkać w codziennym życiu oraz wskazanie sposobów ich unikania. Policjanci przybliżą tematykę działania oszustów m.in. metodą "na wnuczka" i "na policjanta". Poinformują również, jak należy postępować w przypadku zagrożenia oraz jak skutecznie można poprawić ...
Czytaj Dalej

Informacje z Dzielnicy Wola

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami z Dzielnicy Wola 1."WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE FUNDACJI EFKROPKA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY –  ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ФОНДУ EFKROPKA ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ"  Ruszył projekt Wsparcie Psychologiczne Fundacji Efkropka dla Uchodźców z Ukrainy, który będzie realizowany do 30 listopada, w wersji stacjonarnej oraz online dla uczestników spoza Warszawy. Grupy wsparcia prowadzone będą hybrydowo:  we wtorki, środy i piątki realizowane będą spotkania indywidualne (również online), a w piątki od 18.30-21.30 odbywać się będą spotkania grupy wsparcia. Spotkania stacjonarne obywać się będą przy Ożarowskiej 61 lok. U4. Szczegóły na załączonej ulotce i na stronie Fundacji eFkropka. Zgłoszenia do ...
Czytaj Dalej

Cyfrowy dokument tożsamości dla ukraińskich uchodźców

Jesteś uchodźcą  z Ukrainy i chciałbyś/chciałabyś mieć cyfrowy dokument tożsamości - cyfrowe pozwolenie na pobyt? Nie wiesz jak to zrobić? Skorzystaj z usługi Diia.pl i Profilu Zaufanego. Po linkami szczegółowe informacje, które pozwolą łatwo i szybko zrozumieć czym są Diia.pl i Profil Zaufany. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/diiapl---pierwsze-w-ue-w-pelni-cyfrowe-pozwolenie-na-pobyt https://www.gov.pl/web/ua/Diiapl-persha-povnistyu-tsyfrova-posvidka-na-prozhyvannya ...
Czytaj Dalej
Powrót do góry strony