Przejdź do treści

Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy / Соціальна допомога громадянам України

Obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy i deklarujący zamiar pozostania na terytorium RP mają uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej, na takich samych zasadach, jak obywateli Polski. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, w okresie dotyczącym matki.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

Uprawnienia UKR – pomoc

Громадяни України, які законно перебувають на території Польщі через збройний конфлікт в Україні та заявляють про намір залишитися на території Республіки Польща, мають право на соціальну допомогу на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Легальним також є перебування дитини, народженої на території Республіки Польща матір’ю, у період, що стосується матері.

Файли для завантаження:

Uprawnienia UKR – pomoc

Powrót do góry strony