Przejdź do treści

Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej

p.o. Kierownika: Katarzyna Chilimończyk
adres: al. “Solidarności” 102, 01-016 Warszawa
tel: 22 427 63 80 kom: 511 853 247
e-mail: kchilimonczyk@ops-wola.waw.pl

Do zadań Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej należy w szczególności:

  1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,
  2. wszczęcie i realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
  3. rozeznawanie i diagnoza sytuacji osób i/lub rodziny pod kątem zjawiska przemocy domowej,
  4. obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,
  5. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin doświadczających przemocy,
  6. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy.