Przejdź do treści

Klub “Rodzina na 102”

Działalność Klubu polega na promocji świadomego i aktywnego rodzicielstwa. Oferta Klubu skierowana jest do wszystkich rodziców zamieszkujących w dzielnicy Wola i składają się na niego różnego rodzaju formy edukacyjne: wykłady, seminaria, konsultacje indywidualne, warsztaty, pokazy, prezentacje.

Klub jest przyjaznym miejscem wolskich rodzin, gdzie można rozmawiać o rodzicielskich wyzwaniach i problemach, doskonalić umiejętności wychowawcze, poszerzać wiedzę z zakresu rodzicielstwa, spędzać czas na wspólnej zabawie z dzieckiem, czerpać siłę i wsparcie ze spotkań z innymi rodzicami. W ramach klubu realizowane są różnorodne programy i warsztaty, m.in.

  • Program SAM, na który składają się następujące zajęcia warsztatowe:
    • S jak Sensoryka – warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 0,5 – 1,5 roku z zabawami rozwijającymi wszystkie zmysły dziecka, małą i dużą motorykę
    • A jak Artreterapia – warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 7 – 11 lat, których głównym tematem jest twórcza zabawa sztuką, głównie muzyką
    • M jak Maluch – warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 1,5 – 3 lata, z elementami kreatywnej zabawy rozwijającej sferę poznawczą, emocjonalną, sprawność fizyczną i wzmacniające więź rodzic-dziecko.
  • Cykl warsztatów “Być ojcem” – mających charakter zamkniętej grupy spotkaniowej. Prowadzone są w formie dyskusji przeplatanych ćwiczeniami, w których udział umożliwia inne spojrzenie na samego siebie i swój sposób myślenia oraz funkcjonowania. W czasie spotkań omawiany jest temat autorytetu, szacunku, jego budowanie, służy poszukiwaniu nowych sposobów funkcjonowania i kontaktowania się w relacji z dzieckiem. Oferta zajęć jest dostępna dla wszystkich chętnych ojców zamieszkujących w dzielnicy Wola. Udział w warsztatach poprzedzony jest indywidualną konsultacją psychologiczną. Służy ona zapoznaniu się z motywacją i oczekiwaniami zgłaszających się ojców, jak również przedstawieniu programu, zasad, metod pracy. Warsztaty składają się z sześciu dwugodzinnych spotkań, w których biorą udział sami ojcowie. W ciągu roku odbywają się dwie edycje warsztatów – na wiosnę i na jesieni.
  • Cykl warsztatów “Akademia Babci i Dziadka”warsztaty mające charakter zamkniętej grupy spotkaniowej, prowadzone w formie dyskusji przeplatanej ćwiczeniami, w których udział umożliwia inne spojrzenie na samego siebie i swój sposób myślenia oraz funkcjonowania w obszarze relacji z wnukami i ich rodzicami. Warsztaty składają się z ośmiu dwugodzinnych spotkań, w których udział biorą babcie i dziadkowie. W ciągu roku realizowana jest jedna edycja.
Powyższe formy warsztatowe organizowane są cyklicznie – obowiązują zapisy. Aktualna oferta znajduje się na fanpage’u “Klubu Rodzina na 102” Facebook oraz na stronie głównej Ośrodka Pomocy Społecznej.
Oferta klubu “Rodzina na 102” jest modyfikowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb mieszkańców Dzielnicy Wola.