Przejdź do treści

Przeciwdziałanie przemocy

Przemoc w rodzinie to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie lub zaniechanie działania wobec osoby bliskiej, naruszające jej prawa i dobra osobiste oraz powodujące cierpienie i szkody psychiczne, fizyczne lub materialne.

Pamiętaj! W Polsce przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo, a sprawca przemocy nie jest bezkarny.

Formy i rodzaje przemocy:

A. przemoc fizyczna – jest działaniem powodującym uszkodzenia ciała, lub niosącym takie ryzyko np. popychanie, szarpanie, szturchanie, ciągnięcie, klapsy, duszenie, krępowanie ruchów itp.

B. przemoc psychiczna – jest naruszeniem godności osobistej poprzez obrażanie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, obwinianie, krzywdzenie zwierząt, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie, lekceważenie itp.

C. przemoc seksualna – jest naruszeniem intymności przez zmuszanie osoby do aktywności seksualnej lub do niechcianych praktyk i pieszczot o charakterze seksualnym, np. gdy osoba nie jest świadoma lub obawia się odmówić.

D. przemoc ekonomiczna – jest naruszeniem własności poprzez jej niszczenie, pozbawianiem środków do życia, lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokojone niezbędne dla życia potrzeby, np. zabieranie pieniędzy, zaciąganie pożyczek i zmuszanie do spłacania długów, sprzedawanie osobistych bądź wspólnych rzeczy bez uzgodnienia.

E. zaniedbanie – jest naruszeniem obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, np. pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, uniemożliwienie dostępu do zaspokajania podstawowych potrzeb.

Na początku drogi wychodzenia z przemocy warto dokładnie przyjrzeć się swojej sytuacji i faktom które mają i miały miejsce w rodzinie.

Jeśli masz wątpliwości, czy to czego doświadczasz, lub czego jesteś świadkiem, jest przemocą w rodzinie przyjdź do nas na konsultację ze specjalistą z Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej: al.”Solidarności” 102 tel. 22 427 63 80 lub zgłoś się do rejonowego pracownika socjalnego. Zgłoszenia i pytania można również przesyłać na adres email: sekretariat@ops-wola.waw.pl