Przejdź do treści

Procedura “Niebieskich Kart”

Procedura „Niebieskich Kart” uruchamiana jest w sytuacji podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy, i służy podjęciu działań interwencyjnych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – A” przez pracownika instytucji, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje “Niebieska Kartę – B”, zawierająca informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomoc.

Instytucjami uprawnionymi do założenia „Niebieskiej Karty – A” są:

  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
  • policja
  • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
  • placówki służby zdrowia tj. poradnie, przychodnie, szpitale
  • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Każda “Niebieska Karta – A” jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej dla Dzielnicy Wola, gdzie organizowana jest pomoc rodzinie.

Procedura Niebieskiej Karty może być zamknięta wyłącznie przez Zespół Interdyscyplinarny.

Przeciwdziałanie przemocy